December 4, 2022 – 12:47 am | Comments Off on چشم انداز امنیت غذایی در پاکستان

مریم وریج کاظمی 
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC
از سال2000 با کاهش حجم یخچال های طبیعی هیمالیا که منبع اصلی آب حوضه سند هستند، مواجه ایم، از این رو برای کشوری مانند پاکستان که …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آرشیو دسته

مطالب در اردن

اعراب و اسراییل؛ اولویت های تغییریافته
December 15, 2018 – 6:58 am | Comments Off on اعراب و اسراییل؛ اولویت های تغییریافته

مجتبی روستایی
پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

در سال های اخیر شاهدیم که در روابط میان اعراب و رژیم اسراییل تغییرات قابل توجهی صورت گرفته، دامنه منافع مشترک بین آنها …

آینده روابط عراق با اردن – گفتگو با سید رضا قزوینی غرابی
December 1, 2018 – 5:00 am | Comments Off on آینده روابط عراق با اردن – گفتگو با سید رضا قزوینی غرابی

تحلیل گر و روزنامه نگار عراقی مقیم ایران
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
اخیرا رئیس جمهوری عراق برهم صالح در سفر به اردن، با عبدالله دوم پادشاه این کشور دیدار کرد. صالح از پیگیری جدی …

سیاست خارجی محافظه کارانه و اقتصادگرای اردن گفتگو با عباس پرورده
December 25, 2017 – 9:10 pm | Comments Off on سیاست خارجی محافظه کارانه و اقتصادگرای اردن گفتگو با عباس پرورده
سیاست خارجی محافظه کارانه و اقتصادگرای اردن  گفتگو با عباس پرورده

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

سیاست خارجی اردن به عنوان کشوری متحد غرب در همسایگی با چند بازیگر عمده منطقه ای چون عربستان، عراق، سوریه، اسرائیل و مصر تعریف می شود. در همین راستا …

سیاست ها و اولویت های اردن در عراق و سوریه
January 24, 2017 – 10:30 am | Comments Off on سیاست ها و اولویت های اردن در عراق و سوریه
سیاست ها و اولویت های اردن در عراق و سوریه

دکتر حسن هانی زاده
کارشناس جهان عرب
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
 
 
اردن کشوری با شش میلیون جمعیت است که شصت درصد از این جمعیت فلسطینی الاصل هستند. لذا بافت قبیله ای اردن و نگاه کشورهای …

واقع بینی اردن و افزایش روابط با ایران -گفتگو با مصیب نعیمی
March 16, 2015 – 8:31 am | Comments Off on واقع بینی اردن و افزایش روابط با ایران -گفتگو با مصیب نعیمی
واقع بینی اردن و افزایش روابط با ایران  -گفتگو با مصیب نعیمی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
وزیرخارجه اردن وارد تهران شد و با همتای ایرانی خود در محل وزارت خارجه دیدار و گفتگو کرد.«ناصرجوده» وزیرخارجه و معاون نخست‌‌ وزیراردن اولین سفر وزیرخارجه اردن به تهران …

نوع همگرایی های اردن با قدرت ها در رخدادهای منطقه -گفتگو با قاسم محب علی
December 9, 2014 – 10:25 pm | Comments Off on نوع همگرایی های اردن با قدرت ها در رخدادهای منطقه -گفتگو با قاسم محب علی
نوع همگرایی های اردن با قدرت ها در رخدادهای منطقه  -گفتگو با قاسم محب علی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
سیاست خارجی اردن به عنوان کشوری متحد غرب در همسایگی با چند بازیگر عمده منطقه ای چون عربستان، عراق، سوریه، اسرائیل و مصر تعریف میشود. در همین راستا برای …

سیاست خارجی اردن در نگاه به بحران های منطقه ای و بازیگران خارجی -گفتگو با دکتر حسین رویوران
August 3, 2014 – 10:05 am | Comments Off on سیاست خارجی اردن در نگاه به بحران های منطقه ای و بازیگران خارجی -گفتگو با دکتر حسین رویوران
سیاست خارجی اردن در نگاه به بحران های منطقه ای و بازیگران خارجی  -گفتگو با دکتر حسین رویوران

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
سیاست خارجی اردن به عنوان کشوری متحد غرب در همسایگی با چند بازیگر عمده منطقه ای چون عربستان، عراق، سوریه، اسرائیل و مصر تعریف میشود.در همین راستا برای بررسی بیشتر رویکرد …

از ادعای بی طرفی اردن تا گام در همبستگی سیاسی با مخالفان اسد – گفتگو با دکتر حسین رویوران کارشناس مسائل عربی
May 27, 2013 – 5:26 am | Comments Off on از ادعای بی طرفی اردن تا گام در همبستگی سیاسی با مخالفان اسد – گفتگو با دکتر حسین رویوران کارشناس مسائل عربی
از ادعای بی طرفی اردن تا گام در همبستگی سیاسی با مخالفان اسد  – گفتگو با دکتر حسین رویوران  کارشناس مسائل عربی

مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC
طول مرزها میان سوریه و اردن 375 کیلومتر است و از گذشته نوسان در روابط و عدم ثبات در روابط دو کشور وجود داشته است. اکنون نیز که بحران سوریه …