مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

بلومبرگ: صدور گاز طبیعی ایران به عراق

اشتراک

بلومبرگ – یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: قرارداد صدور گاز طبیعی ایران به عراق برای نیروگاه برق، در بغداد به امضا رسیده است.

 

http://buswk.co/16Zj0iz

تازه ترین اخبار خاورمیانه، شمال آفریقا، روابط بین الملل

مطالب مرتبط