مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Washington Post: تصرف مسجد الفتح در قاهره توسط نیروهای امنیتی و قلع و قمع تظاهرات کنندگان ضد حکومت کودتا

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح –  IPSC به نقل از  Washington Post- نیروهای امنیتی مصر روز شنبه مسجد الفتح قاهره را که یک روز پس از نبردهای مسلحانه در قلب پایتخت، حدود 24 ساعت پناهگاه حامیان محمد مُرسی بود، به تصرف خود درآوردند.

با فراررسیدن تاریکی شب معلوم نبود بر سر معترضانی که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند، چه خواهد آمد. تلویزیون دولتی مصر علام کرد: بحران به پایان رسیده است.   

اما روز شنبه تظاهرات و برخورد در چندین شهر در سراسر کشور جریان داشت. سکوت مسجد الفتح وهم آور است، در حالی که مقررات حکومت نظامی و منع رفت و آمد شبانه نشان می دهد دولت نظامی در سرکوب جنبش اعتراضی طرفداران مرسی مصمم است. 

اخوان المسلمین حامی محمد مُرسی و رهبری اتحاد ضد کودتای اخوان از طرفدارانش خواسته است هفته آینده هر روز در همان میدان مرکزی که روز جمعه صدها تن از حامیان مُرسی در آن کشته شدند، تظاهرات کنند. اخوان المسلمین سوگند خورده اند نماز عشای خود را در این میدان برگزار می کنند.

http://wapo.st/1cVB2tw

 

مطالب مرتبط