مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Reuters: مقامات رسمی عراق: حمله با بمب جریان نفت از طریق خط لوله کرکوک – سیحان را قطع کرد

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Reuters – نیمه شب شنبه در نزدیکی شهر موصل حمله ای به خط لوله نفت کرکوک – سیحان (بندری در دریای مدیترانه در ترکیه) موجب قطع جریان نفت شد. به گفته مقامات رسمی شرکت ملی نفت عراق در صورت عدم بروز مسائل امنیتی تعمیر این خط لوله طی 72 ساعت تکمیل خواهد شد.

http://reut.rs/14XC5px

 

مطالب مرتبط