مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Reuters قطع مجدد جریان نفت خام در یمن در اثر حمله به خطوط اصلی لوله های نفت

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Reuters – به گزارش واحد خبر شنبه گذشته انفجار در خطوط اصلی لوله های صدور نفت در یمن توسط قبایل، موجب قطع جریان نفت خام شد.

خطوط لوله نفت یمن هفته گذشته پس از تعمیراتی که چندین روز به درازا کشید پس از شروع مجدد صدور نفت خام، بار دیگر روز شنبه توسط قبایل مورد حملات مشابهی قرار گرفت. در اوایل سال جاری میزان صادرت نفت یمن روزانه به 125,000 بشکه در روز می رسید.

http://reut.rs/15sm1wa

مطالب مرتبط