تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سده معاصر ایران (1300-1400) بخش  دوم: دوره جمهوری اسلامی(۱۳۵۷-۱۴۰۰)
August 18, 2022 – 3:18 am | Comments Off on تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سده معاصر ایران (1300-1400) بخش  دوم: دوره جمهوری اسلامی(۱۳۵۷-۱۴۰۰)

سید سلمان صفوی
مرکز بین المللی مطالعات صلح
 
مقدمه
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سقوط حکومت شاه، دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که با تغییرات مهمی در سیاست های دفاعی، دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و ساختار قدرت …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آرشیو دسته

مطالب در گزیده ها

تقسیم بندی های گوناگون جهان عرب در مقابل ایران – گفتگو با دکتر حسین رویوران
January 18, 2016 – 2:31 am | Comments Off on تقسیم بندی های گوناگون جهان عرب در مقابل ایران – گفتگو با دکتر حسین رویوران
تقسیم بندی های گوناگون جهان عرب در مقابل ایران – گفتگو با دکتر حسین رویوران

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
وضعیت و نوع تقسیم بندی سیاسی در جهان عرب در بحران ها و تشن های منطقه ای چند ماه گذشته حاد تر شده است. در این میان برای بررسی …

چهار چالش بنیادین در روابط ایران و عربستان و رویکرد بازیگران عمده به آن – گفتگو با دکتر علی اصغر زرگر
January 15, 2016 – 4:06 am | Comments Off on چهار چالش بنیادین در روابط ایران و عربستان و رویکرد بازیگران عمده به آن – گفتگو با دکتر علی اصغر زرگر
چهار چالش بنیادین در روابط ایران و عربستان و رویکرد بازیگران عمده به آن – گفتگو با دکتر علی اصغر زرگر

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
تحولات و تنش های اخیر در روابط ایران و عربستان ابعادی دیگر به خود گرفته است. در این بین برای بررسی آینده روابط ایران و عربستان و نقش متغیرهای …

ابعاد روابط راهبردی هند و روسیه -گفتگو با حسن بهشتی پور
January 15, 2016 – 4:01 am | Comments Off on ابعاد روابط راهبردی هند و روسیه -گفتگو با حسن بهشتی پور
ابعاد روابط راهبردی هند و روسیه -گفتگو با حسن بهشتی پور

کارشناس مسائل روسیه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
هند و روسیه نشست دوجانبه سران را از سال 2000 به طور متناوب در دهلی نو و مسکو به منظور بررسی و تقویت روابط دو کشور در …

رویکرد ترکیه در تجزیه عراق – گفتگو با دکتر حسن هانی زاده
January 8, 2016 – 7:32 pm | Comments Off on رویکرد ترکیه در تجزیه عراق – گفتگو با دکتر حسن هانی زاده
رویکرد ترکیه در تجزیه عراق – گفتگو با دکتر حسن هانی زاده

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بعد از هفته ها از هشدارها و تلاش ها برای خروج نیروهای ترکیه از خاک عراق این نیروها همچنان در شمال عراق حضور دارند. به نگاهی اشغال خاک عراق …

چالش های گوناگون فراروی خط لوله گازی تاپی
December 27, 2015 – 4:08 am | Comments Off on چالش های گوناگون فراروی خط لوله گازی تاپی
چالش های گوناگون فراروی خط لوله گازی تاپی

فرزاد رمضانی بونش
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
 
هر چند پروژه خط لوله تاپی منافع زیادی برای کشورهای دخیل چون دسترسی به بازارهای جدید، تقویت امنیت انرژی، فرصت های شغلی، تاثیر بر همکاری های منطقه …

چالش های دستیابی به اهداف توافقنامه آب و هوایی پاریس
December 21, 2015 – 3:09 am | Comments Off on چالش های دستیابی به اهداف توافقنامه آب و هوایی پاریس
چالش های دستیابی به اهداف توافقنامه آب و هوایی پاریس

دکتر مهدی مطهرنیا
آینده پژوه سیاسی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

اهمیت توافق نامه پاریس در شرایط کنونی نظام بین الملل
آنچه که هم اکنون در لایه های گوناگون روابط بین الملل دیده می شود، تلاش …

علل تداوم وضعیت کنونی قیمت نفت و آینده آن – گفتگو با دکتر حسن مرادی
December 14, 2015 – 3:49 am | Comments Off on علل تداوم وضعیت کنونی قیمت نفت و آینده آن – گفتگو با دکتر حسن مرادی
علل تداوم وضعیت کنونی قیمت نفت و آینده آن – گفتگو با دکتر حسن مرادی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
قیمت نفت در یک سال اخیر روندی کاهشی در پیش گرفته و عرضه نفت رو به افزایش گذاشته است. تولید کنندگان اوپک هم در تصمیم سازی برای مقابله با …

اولویت های سیاست خاورمیانه ای آلمان -گفتگو با دکتر مهدی محمدنیا
December 13, 2015 – 3:24 am | Comments Off on اولویت های سیاست خاورمیانه ای آلمان -گفتگو با دکتر مهدی محمدنیا

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC  
خاورمیانه در دو سالی که گذشت با تحولات و خیزشهای مهمی روبرو بود. خیزشهای که در جهان با نام بهار عربی معروف شد. در این بین در این دگرگونی …

بایسته ها و ابزارهای مورد نیاز خشکاندن منابع مالی داعش – گفتگو با دکتر حمیدرضا دهقانی سفیر سابق در سازمان همکاری اسلامی
December 12, 2015 – 1:05 am | Comments Off on بایسته ها و ابزارهای مورد نیاز خشکاندن منابع مالی داعش – گفتگو با دکتر حمیدرضا دهقانی سفیر سابق در سازمان همکاری اسلامی
بایسته ها و ابزارهای مورد نیاز خشکاندن منابع مالی داعش – گفتگو با دکتر حمیدرضا دهقانی سفیر سابق در سازمان همکاری اسلامی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
اجلاس اخیر جی20 به بحث توجه به خشکاندن ابزارها و منابع مالی داعش توجه کرد. گذشته از این نیز در هفته های اخیر جدا از حملات هوایی روسیه به …

فرصت های نوین روابط ایران و یونان -گفتگو با دکتر علی بمان اقبالی زارچ
December 1, 2015 – 7:20 am | Comments Off on فرصت های نوین روابط ایران و یونان -گفتگو با دکتر علی بمان اقبالی زارچ
فرصت های نوین روابط ایران و یونان -گفتگو با دکتر علی بمان اقبالی زارچ

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
جدا از سفر گذشته وزیر خارجه ایران به یونان حضور مقامات و هیئت یونانی در ایران در کنار برگزرای همایش ها و مذارکرات دو جانبه روابط دو کشور را …

نقش ایران و چالش های افزایش نقش مجمع کشورهای صادرکننده گاز – گفتگو با دکتر حسن مرادی
November 26, 2015 – 4:39 am | Comments Off on نقش ایران و چالش های افزایش نقش مجمع کشورهای صادرکننده گاز – گفتگو با دکتر حسن مرادی
نقش ایران و چالش های افزایش نقش مجمع کشورهای صادرکننده گاز – گفتگو با دکتر حسن مرادی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه‌گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست‌های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در …

پیشیه اقلیت ها و وضعیت اقلیت های کوچک زبانی و نژادی در ترکیه
November 23, 2015 – 3:29 am | Comments Off on پیشیه اقلیت ها و وضعیت اقلیت های کوچک زبانی و نژادی در ترکیه
پیشیه اقلیت ها و وضعیت اقلیت های کوچک زبانی و نژادی در ترکیه

مائده ارکان
کارشناس ارشد روابط بین الملل
  
بیان مساله :
 
ترکیه کشوری متولد شده از امپراطوری عثمانی با میراث های فراوانی از این امپراطوری است   . حضور اقلیت های قومی ، مذهبی و زبانی از جمله این نوع …

رابطه تاریخی هویت ملی با هویت های دیگر در عراق – گفتگو با سید علی موجانی
November 21, 2015 – 4:01 am | Comments Off on رابطه تاریخی هویت ملی با هویت های دیگر در عراق – گفتگو با سید علی موجانی
رابطه تاریخی هویت ملی با هویت های دیگر در عراق – گفتگو با سید علی موجانی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
در کشور عراق دو گروه قومیتی عرب و کرد زندگی می کنند اختلافات بسیارعمیقی در میان آن ها وجود دارد و در درون این اقوام، سنی های متعادل و …

آینده حضور میدانی داعش در سوریه و عراق -گفتگو با سید هادی سید افقهی
November 18, 2015 – 3:30 am | Comments Off on آینده حضور میدانی داعش در سوریه و عراق -گفتگو با سید هادی سید افقهی
آینده حضور میدانی داعش در سوریه و عراق -گفتگو با سید هادی سید افقهی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بعد از حمله روسیه به داعش در سوریه و همچنین توجه بیشتر عراق به آزادسازی مناطق حضور داعش داعش در فشار قرار گرفته است. گفتگوی زیر به بررسی شرایط …