مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

پایگاه قدرت حزب جمهوری خواه آمریکا چه کسانی هستند؟

اشتراک

خشایار نصیر

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

 

از زمانی که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد محبوبیت پایینی داشت و معمولاً از 45 درصد فراتر نمی‌رفت، اما نکتهٔ قابل توجه در این باره ثابت ماند این میزان محبوبیت است یعنی با وجود حدود 45 درصد ماندن محبوبیت ترامپ این درصد کاهش نیافت. این به این معناست که بخشهای مهمی از جامعه آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ حمایت می‌کنند.

حامیان ترامپ چه کسانی هستند؟ چه طبقاتی در آمریکا پایگاه رأی حزب جمهوری‌خواه را تشکیل می‌دهند؟ آیا این تعداد حامیان می‌توانند جمهوریخواهان و دونالد ترامپ را در انتخابات 2020 مجدداً وارد کاخ سفید کنند؟ چه متغیرهایی در افزایش و یا کاهش قدرت حزب جمهوری‌خواه مؤثر است؟ این یادداشت تلاش دارد به این پرسش‌ها پاسخ دهد. نخست به طور اجمالی طبقات حامی جمهوریخواهان را معرفی و سپس به بررسی متغیرها از سه جنبه می‌پردازیم: 1- سیاست اقتصادی

/ 2- سیاست خارجی-نظامی و امنیتی / 3-سیاست اجتماعی

طبقات حامی حزب جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ

طبقات حامی حزب جمهوری‌خواه عمدتاً به چند دسته تقسیم می‌شوند: 1-طبقه ثروتمند، صاحبان سرمایه و بانکداران / 2- گروه‌های محافظه‌کار مذهبی مانند مسیحیان اونجلیست / 3- طبقه متوسط رو به پایین که عمدتاً دارای مشاغل یقه آبی و یقه صورتی هستند.

1- جنبه اقتصادی

از لحاظ اقتصادی طبقه ثروتمند آمریکا حامی اصلی حزب جمهوری‌خواه محسوب می‌شود. مطالبه اصلی این گروه کاهش مالیات شرکتها، عمدتاً شرکتهای بزرگ و مقررات زدایی از کسب و کار این شرکتها است. دونالد ترامپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری مالیات شرکتها را از  35 درصد به 20 درصد کاهش داد و از بخش انرژی به طور عمده مقررات زدایی کرد. هم اکنون این طبقه مهمترین حامی جمهوریخواهان در این دوره باقی مانده است.

گروه بعدی که از حامیان دونالد ترامپ و جمهوریخواهان محسوب می‌شوند طبقه متوسط رو به پایین آمریکا می‌باشد. حیات اقتصادی این گروه از چند جنبه آسیب جدی دیده است. یکی از این جنبه‌ها رکود دستمزدها است، از 1980 تاکنون دستمزدهای این گروه تغییر چندانی نکرده در حالی که تورم سطح عمومی قیمتها را از آن زمان افزایش داده، این مضاف بر مالیاتها به معنای کاهش قدرت خرید قابل توجه این گروه است، جنبهٔ دیگر جهانی شدن و مهاجرت صنایع آمریکا از این کشور به شرق آسیا و مکزیک است که باعث شده بسیاری از این طبقه شغل خود را از دست بدهند، برخی از آنها سالهاست که بیکار شده‌اند و به ورطهٔ فقر سقوط کرده‌اند و گرفتار مشکلاتی مانند مواد مخدر هستند. دونالد ترامپ در دورهٔ خود تاکنون توانسته اقتصاد آمریکا را احیا کند و برای این گروه شغل ایجاد کند، این موضوع حمایت این طبقه از دونالد ترامپ را حتی بیشتر کرد.

2- جنبهٔ سیاست خارجی-نظامی و امنیتی

جمهوریخواهان به طور کلی نمایندهٔ تفکر رئالیستی هستند که به سازمانهای بین المللی و نهادهای جهانی بی اعتنا و بی اعتماد است و دولت را بازیگر اصلی در نظام بین الملل می‌داند. این حزب طرفدار افزایش هزینه‌های نظامی و افزایش حضور نظامی آمریکا در اقصی نقاط جهان است. اعضای این حزب معتقدند که برای پیشبرد اهداف آمریکا در سطح جهانی باید بیشتر بر ابزارهای نظامی و زور عریان تکیه تا دیپلماسی و ابزارهای نرم.

سیاست خارجی به طور کلی اولویت اول رأی دهندگان آمریکایی محسوب نمی‌شود، اما برای گروه‌های لابی اهمیت زیادی دارد. طیف گسترده‌ای از گروه‌های لابی از چنین سیاست تهاجمی و خشنی حمایت می‌کنند به‌خصوص وقتی این سیاست خارجی تهاجمی معطوف به خاورمیانه می‌باشد مانند سازمان AIPAC که منافع راست‌گرایان اسرائیل را در آمریکا نمایندگی می‌کند و لابی‌های داخلی مانند اسلحه سازان، همچنین گاهی لابی شرکت‌های نفتی از چنین سیاستهایی حمایت می‌کنند برای افزایش قیمت نفت.

در میان مردم آمریکا این رویکرد عمدتاً در سال 2001 توسط طبقه متوسط رو به پایین آمریکا مورد حمایت قرار گرفت، اما این طبقه اکنون مخالف چنین سیاستهایی است، زیرا بی نتیجه بودن جنگهای آمریکا در عراق و افغانستان را مشاهده کرده است، دونالد ترامپ با شعار جلوگیری از جنگهای جدید و پایان دادن به جنگهای عراق و افغانستان به ریاست جمهوری رسید، اما رفتاری در پیش گرفت که در تضاد با این وعده بود و این موضوع اعتراض بسیاری از مردم آمریکا که مخالف هر گونه جنگ جدید بودند در پی داشت.

3- جنبه اجتماعی

از جنبهٔ اجتماعی عمدهٔ حامیان حزب جمهوری‌خواه گروه‌های محافظه‌کار و مذهبی محسوب می‌شوند مانند مسیحیان اونجلیست، عمدهٔ پیروان این گروه در میان طبقه متوسط رو به پایین آمریکا هستند. همچنین گروه‌های محافظه‌کار دیگری که عمدتاً پروتستان هستند در میان حامیان دونالد ترامپ دیده می‌شوند، این گروه‌ها طرفدار حفظ ارزشهای سنتی مانند خانواده‌های بزرگ، ضدیت با سقط‌جنین و ضدیت با دگرباشان جنسی هستند. همچنین این گروه‌ها معمولاً تضادی آشکار با اقلیت‌های دینی مانند یهودیان و مسلمانان و اقلیت‌های مهاجر دارند. همچنین این گروه نسبت به دیگر گروه‌ها نژادپرست‌تر است.

این گروه پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری دچار بحران هویت شد و احساس کردند دیگر صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود. این منجر به یک خشم انفجاری شد که خود را با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری نشان داد.

 

کلام آخر

حزب جمهوری‌خواه با تضادی درونی روبرو است و آن نمایندگی از دو طبقهٔ متضاد در آمریکا است، یکی طبقه  سرمایه دار و مرفه و دیگری طبقهٔ متوسط رو به پایین که عمدتاً از این گروه نفرت دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های حزب جمهوری‌خواه پیوند دادن مطالبات این دو گروه بوده، دونالد ترامپ بهترین فرد برای پیوند دادن مطالبات این دو گروه بوده.

نکتهٔ قابل توجه دربارهٔ ترامپ این است که ویژگی‌های او برای طبقهٔ متوسط رو به پایین آمریکا بسیار جذاب است. او یک سرمایه دار است اما این موضوع باعث کاهش رأی او نشده زیرا این طبقه سرمایه‌ای که از راه ملک و املاک بدست آمده را بیشتر سرمایه‌ای مشروع می‌داند تا سرمایه‌ای که از راه بورس و بازارهای مالی بدست آمده، ادبیات سخیف و جنجال برانگیز ترامپ توسط این طبقه ستایش می‌شود. زیرا ادبیات محاوره‌ای این طبقه تفاوت چندانی با ادبیات ترامپ ندارد، ترامپ توانسته نظر این طبقه را جلب کند نه به این دلیل که با آنها صحبت می‌کند بلکه مثل آنها حرف میزند. همچنین ترامپ با ادبیات آنها از دغدغه‌های آنها صحبت کرده که باعث جلب نظر گسترده این طبقه به ترامپ شد و باعث پیروزی او در سال 2016 شد.

تا پیش از شیوع ویروس کرونا حزب جمهوری‌خواه دست برتر را در رقابتهای انتخاباتی داشت، اما پس از شیوع ویروس کرونا متغیرهای اقتصادی که باعث افزایش محبوبیت ترامپ و جمهوریخواهان شد اکنون بر ضد آنها وارد عمل شده است. کسانی که از دستاوردهای اقتصادی ترامپ نفع برده بودند در حال از دست دادن این موقعیت هستند، اکنون نزدیک به 40 میلیون نفر در آمریکا برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که عمدتاً از همین طبقه هستند و این رقم مرتب در حال افزایش است حتی با وجود باز گشایی کسب و کارها و برداشتن محدودیتها. این موضوع تضاد درونی حزب جمهوری‌خواه را بیش از پیش آشکار خواهد کرد.

چنین موقعیتی باعث خواهد شد بخشی از این طبقه به نامزد رقیب ترامپ یعنی جو بایدن رأی بدهند اما بخش عمدهٔ این طبقه به احتمال بالا در انتخابات به نفع هیچکدام از نامزدها شرکت نخواهد کرد. این موضوع باعث ریزش بخشی از آرای دونالد ترامپ خواهد که برای تک دوره‌ای کردن او کفایت خواهد کرد.

منابع:

https://geopoliticalfutures.com/the-roots-of-trumps-strength/ 

https://www.theguardian.com/business/2020/may/21/us-unemployment-figures-jobs-lost-coronavirus 

واژگان کلیدی: پایگاه, قدرت, حزب, جمهوری خواه, آمریکا, خشایار نصیر

 

مطالب مرتبط