مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

دومین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند

اشتراک

دومین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، آذر ۹۹” در تاریخ 15 آذر 1399 توسط دانشگاه تهران ، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزار می گردد.

دومین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند با رویکرد داراشکوه، فلسفه اوپانیشاد و توسعه گفتمان آکادمیک دینی

اهداف همایش:
 * آشنائی با پژوهش های جدید در گستره ادب و فرهنگ ایران و هند
 * گفتگو و تبادل نظر شرکت کنندگان در عرصه­ های پژوهشی
 * توجه خاص به حوزه های تطبیقی و میان­ رشته ­ای
 * ترغیب پژوهشگران جوان به عظمت ادبیات، تاریخ و فرهنگ مشترکِ ایران و هند

مطالب مرتبط