مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

دستاوردهای داخلی و خارجی اخیر انصارله در یمن گفتگو با دکتر عبدالرحمان راجح

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

عربستان از ابتدا هدف خود را بر مبنای این قرار داده است که جنبش انصارالله از سایر شهرها، یعنی کمیته های مردمی بیرون بیایند و خلع سلاح شوند. همچنین سرکوب این ها را در دستور کار خود داشته اند. اما در خلال این سه ماه یا 102 روز، هیچ کدام از آن ها تحقق پیدا نکرده است، از جمله در حال حاضر انصارالله از لحاظ نیرو قوی تر است و از نظر تسلیحاتی خیلی محکم تر هست. از لحاظ زمینی و سرزمینی، در بیشتر شهرهای یمن حضور پیدا کردند. به همین خاطر می توان گفت که انصارالله توانسته است دستاوردهای میدانی بین المللی بسیار بزرگی کسب کند و تواسته اند بر چند شهر دیگر تسلط پیدا کنند و این شهرها را در اختیار بگیرند. این دستاوردها بسیار بزرگ بوده است. گرفتن شهرهایی مثل عدن، جوف شبوه … و مناطقی که قبلا در دست نیروهای مخالف بوده است و هم اکنون در دست انصارالله است:

واژگان کلیدی: دستاوردهای داخلی انصارله در یمن، دستاوردهای خارجی اخیر انصارله ، دستاوردهای انصارله ، پیروزی های انصارله ، انصارله یمن

 

انصارالله چه دستاوردهایی در حوزه داخلی تحولات یمن داشته است؟

طرفداری مردم از انصار اله قبلا بیست یا سی درصد بود، اما هم اکنون با توجه به حمله و تجاوز عربستان امروز 70 تا 80 درصد مردم یمن از انصارالله حمایت می کنند. تجربه انصارالله از یک نقش کوچک داخلی در یمن به بک جنبش فراگیر منطقه ای تبدیل شده است و امروز شاهد مذاکره این گروه با روسیه، ایران و سایر کشورها که تحول بسیار بزرگی برای جنبش انصارالله بوده است هستیم . یعنی از یک حوزه داخلی تبدیل به یک جنبش فراگیر شده و در منطقه خاورمیانه مطرح شده است. همچنین فکر می کنم که در حال حاضر با توجه به این که انصارالله تجربه سیاسی و اقتصادی و حکومت داری و رویارویی جنگی با یک کشور بزرگ در منطقه مانند عربستان را دارد و ارتباطات بین المللی که در حال حاضر با سایر کشورها دارد.

در صحنه همکاری قبایل، انصارالله در چند ماه گذشته چه دستاوردهایی داشته است؟

در مورد قبایل نمی توان دستاورد چندانی برای انصارالله در نظر گرفت، چرا که انصاراله، شکل عشایری و قبایلی یمن را تقریبا نقض کرده اند، اما با مردم شهرهای دیگر مصالحه کرده اند. از جمله شهرهای شمالی و در شهرهای تعز، عدن و … که سعی می کردند مردم در قالب جنبش های کمیته های مردمی شکل بگیرد و برای دفاع از سرزمین خودشان شکل بگیرد . این امر دستاورد بسیار بزرگی بوده است که در تمام شهرها انصارالله توانستند با مردم همکاری داشته باشند و توانستند مردم را در کمیته های مردمی سازمان دهند . به همین دلیل است که هم اکنون مشاهده می شود که مقاومت سه ماهه در یمن شکل گرفته است. این مقاومت سه ماهه به این دلیل شکل گرفته است که انصارالله توانسته است از مردم در قالب های مختلف در مقابل تجاوز عربستان، شکل دهند و پیروزی های بزرگی ایجاد کرده اند. از لحاظ قبیله ای، امروز در یمن چنین نقشی وجود ندارد. بیشتر مشایخ عشایر هستند. اما عشایر واقعا به این شکل سنتی وجود ندارند که یک عشیره به عنوان مثال بخواهد از حوثی ها طرفداری کند یا از انصارالله طرفداری کند و یا در مقابل انصارالله قرار گیرد. عشایر هم منقسم هستند، شاید بعضی از آن ها با انصارالله، شاید بعضی ها بر ضد انصارالله یا هر حزب دیگری باشند. دوم اینکه انصارالله توانسته است با گروه هایی که در یمن هستند تا حدی به هماهنگی برسد. امروز ما شاهد هماهنگی با سایر حزاب مثل حزب الحق، حزب الامه، کنگره ملی یمن ، حزب سوسیالیست یمن و حزب های مختلف دیگری که در صحنه یمن حضور دارند، باشیم. امروز تقریبا هماهنگی وجود دارد و نماد آن در گفتگوی ژنو (با حضور انصارالله که چند حزب به ژنو رفتند و گفتگو کردند ) بود. لذا تقریبا همه احزاب در یمن، یکی هستند. این ها به دنبال ارائه مطالبات یمن به جامعه جهانی و به سازمان های بین المللی هستند.

چگونه انصارالله توانست در مقابل حمله عربستان مقاومت کند؟

فکر می کنم مظلومیت یمن به شکل کامل و نوع تجاوز عربستان، مهم است. یعنی نگاه مردم یمن به عربستان به عنوان یک کشور متجاوز بوده است. زیرا هیچ منفعتی برای خود آن ها وجود ندارد. به خاطر همین اتحاد ملت یمن و همچنین قدرت انصارالله در سازماندهی مردم یمن برای ملحق شدن به گروه های نبرد در مرز عربستان و در داخل یمن مهم است. همین طور اشتباهات عربستان در مقابل مخالفین باعث شد که نیروی قوت قلبی در یمن ایجاد شود و بتوانند در سه ماه (با توجه به این که عربستان هر روز در حال حمله است و با توجه به محاصره اقتصادی و چیزی که امروز در یمن وجود دارد) تا به حال و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تا ابد می توانند در مقابل تجاوز عربستانی ها مقاومت کنند. به یاد داشته باشیم که اشتباهات عربستان در یمن بسیار بزرگ است و حتی به متحدان خود رحم نمی کند و چندین بار متحدین خود را بمباران کرده است و باعث درگیری و ناراحتی و اختلافات شده و منجر به حذف چهره های طرفدار عربستان در یمن بوده است . این هم عامل مساعد در اتحاد مردم یمن با انصارالله یعنی قدرت خودشان در مقاومت این چند ماه بوده است.

اصولا در بین کشورهای اسلامی، انصارالله چه دستاوردهایی در چند ماه گذشته داشته است؟

بزرگترین دستاوردی که انصارالله در این چند ماه برای جهان اسلام و جهان عرب به دست آورده است، این بوده است که اولا ثابت کرده اند که ما اهل جنگ و دشمنی نیستیم و دوم اینکه ثابت کردند که عربستان یک کشور تجاوزگر است که اخلاق یا انسانیت و… ندارند. همچنین توانسته اند به کل کشورهای اسلامی چهره ای صلح طلب از خود نشان دهند. اکنون گروه های مرتبط با عربستان در داخل و خارج یمن در حال کشت و کشتار هستند و سر می برند و از روش های خشن استفاده می کنند. در حالی که انصارالله در چند ماه در یمن به هیچ وجه مرتکب جرایم و فجایع انسانی نشده است. اخلاق اسلامی و اخلاق جنگی را رعایت کرده اند . در واقع تا انصارالله به کل جهان عرب و جهان اسلام ثابت کرده است که تبلیغات عربستان در رسانه ها واقعیت ندارد و انصارالله گروهی اسلامی است که به اخلاق، اسلام، قانون جنگ و اختلاف میان گروه ها پایبند است.

در صحنه بین المللی چه دستاوردهایی داشته است؟

در صحنه بین المللی هم به همین صورت است. انصارالله با نمایندگان سایر کشورها مانند آلمان، اروپا و غیره (اتحادیه اروپا) نشستی داشته و طی صحبت هایی اعلام کردند که ما گروه های انقلابی هستیم و گروه های مردمی را هدایت می کنیم . آنها سعی می کنند به کل جهان نشان دهند که ما مدافع استقلال و شرف ملت یمن هستیم و به هیچ وجه راضی به جنگ با عربستان نیستیم و در حال دفاع هستیم. درست است که تقریبا مخصوصا در ارتباط با دولت های غربی تا به حال هیچ تحرکی ندیدیم. اما عربستان در این زمینه سابقه تاریخی دارد و با اموال زیادی که دارد سعی می کند، جهت سیاست خارجی کشورهای دیگر را با قراردادهایی که امضا می کند، انتقادات این کشورها را کم نشان دهد ولی به طور کلی در صحنه بین المللی هنوز کاری برای یمن و یمنی ها انجام نداده اند و به اعتقاد من جامعه جهانی باید پاسخگو باشد.

 

 

 

مطالب مرتبط