مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

جهان عاری از خشونت و افراط گری برای نیل به صلحی پایدار

اشتراک

 احمد منتظران

کارشناس مسائل بین الملل

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 

مقدمه:

در شهریورماه ماه 1392 رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران طرحی در شصت و هشمین  نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دادند که با استقبال و رای مثبت 190 کشور روبرو گشت.استقبال از این طرح که  طی قطعنامه ای به رسمیت رسید حاکی بر مذمومیت شناخته شدن  افراط گرائی و خشونت تجلی کرد و مورد اقبال مردم جهان قرار و شناخته شد. چندی بعد جامعه صلح ورزان جهانی از جمله کوفی عنان و اسقف توتو به عنوان میراث داران نلسون ماندلا نیز به ایران سفر کردند تا با خلقیات و منش صلح مدارانه منتخب مردم ایران آشنا شده و هم از خالق و مبتکر جهان عاری از خشونت و افراط گری و هم از ایده پرداز گفتگوی تمدنها ستایش کنند.

در فرصتی دیگر خانم ایرینا بوکووا  مدیرکل یونسکو، در ملاقات با دکتر حسن روحانی رأی قاطع و یکپارچه اعضای مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «ایجاد جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» را ناشی از احساس نیاز سایر کشورها به این رویکرد ارزیابی کرده و گفت : یونسکو باید با تحرک بیشتر و همکاری رسانه در کشورهای مختلف و نیز آموزش ترویج فرهنگ گفت‌وگو و اعتدال زمینه‌ساز استقرار جهان عاری از خشونت شود.
وس ضمنا  خواستار منطقه خاورمیانه بدور از خشونت، افراطی‌گری و تروریسم شد که از آن رنج بسیاری برده است و نیاز است کشورها با کمک یکدیگر صلح و ثبات را به این منطقه بازگرداند.

آقای روحانی در گفتگو با وی  از تلاش برخی قدرت‌های جهانی برای تخریب هویت فرهنگی ملت‌ها انتقاد کرد و تاکید نمود تلاش برای استیلای فرهنگ غرب بر فرهنگ دیگر کشورها از تفکری نادرست نشأت می‌گیرد، زیرا هویت و فرهنگ ملت‌ها از یک سو منجر به ثبات کشورها می‌شود و از سوی دیگر به استحکام و قوام روابط اجتماعی و خانوادگی می‌انجامد.قدرت‌های بزرگ از طریق تبلیغات توانستند در مرحله نخست قدم‌هایی در تخریب فرهنگ ملی و بومی کشورها بردارند، اما واقعیت این است که نمی‌توانند فرهنگ عمومی خود را جایگزین آن کنند و یونسکو نیز وظیفه دارد تا از فرهنگ‌ها و هویت‌های مستقل دفاع کند.

 

ملاحظات و پیشنهادها:

 – این روزها دفتر مطالعات سیاسی بین المللی تلاش کرده است اولین کنفرانس خویش را در این راستا در تهران با حضور اندیشمندان مختلف از سراسر جهان برگذار کند و بطور کلی برداشت عمومی مردم جهان و ایران از این ایده دارای ویژگی مثبت فارغ از تفاوت های فرهنگی ، تمدنی و سیاسی – اجتماعی و روحی و روانی ملل متنوع جهان حکایت دارد که بر ضرورت هر چه تمامتر مقوله و مفاهیم صلح و امنیت در صحنه جهانی بدور از خشونت و افراط گرائی تاکید دارد که امروز فقدان صلح و امنیت در پاره  هائی از جهان خصوصا خاورمیانه که با بازیگران منطقه ای و بین المللی ثبات و امنیت آنها خدشه دار شده و این بی ثباتی همواره طی 7 دهه خود نمائی کرده است . همواره صلح و امنیت بین المللی یکی از اساسی ترین نیاز بشربوده است که در سایه آن تمامی مواهب بشری از جمله ترفیع استانداردهای زندگی بشری ، دسترسی به آزادی و امنیت و گردش اطلاعات ، بهرروزی و سعادت مادی و معنوی مردم جهان ، حکومت مطلوب و دموکراسی و گردش نخبگان و سایر مواهب تمدنی نصیب مردم جهان قرار می گیرد. فقدان خشونت و افراط گرائی موجب خواهد شد تا همه مردم جهان و کشورهای و مناطق حق حاکمیت خویش بر منابع انسانی و مادی و معنوی خویش را بدست گیرند و از این رو حکومت اقلیت که همواره اشکالتراش و ناراضی بوده و  برای نیل به قدرت اقدام به روشهای تروریستی کرده ، تسلیم حاکمیت اکثریت مردم قرار گیرند. از طرفی در ازمنه جدید و رشد فن آوریهای علوم اجتماعی و اگاهی و بصیرت مردم و مطالبات آنها از دولتها افزایش یافته است و این امر ضرورت تحکیم صلح و امنیت را چند برابر کرده است .

امروزه همه مردم جهان بر کار آمد کردن استانداردهای سازمان ملل متحد از طریق اصلاحات اساسی و رفع حق وتو واقف شده اند که قدرتهای بر خوردار از این حق ، خودشان بر هم زننده ثبات و امنیت جهانی بوده  و لذا بر کشورهای انقلابی همانند ایران است که با ایده پرداری تلاش دارند به نمایندگی از کشورهای کوچک طرحهای اساسی مانند گفتگوی ملتها و تمدنها و مبارزه با خشونت و افراط گرائی بدهند. آنها دارای مسئولیت بین المللی هستند تا خودشان نیز راهکارهای اساسی برای صلح و امنیت جهان ارائه دهند از این رو مناسب است مقام محترم جمهوری با توجه به محبوبیت و مقبولیت ایده خویش مبنی بر جهانی بدور از خشونت و افراط گرائی برای صلح و امنیت پایدار در جهان مبتکر اولین نشست سران کشورهای اسلامی یا بطور عموم رهبران کشورهای جهان در تهران و یا شیراز باشد تا طی دعوت از سران کشورهای جهان و دبیر کل کشورهای اسلامی و سازمان ملل هم بر نیات اصلی انقلاب اسلامی ایران که منشی صلح جویانه دارد تاکید و هم از رهبران جهان برای چاره اندیشی برای معضلات فقدان صلح و امنیت در خاورمیانه راهکارهای عملی خواستار باشد و این دعوت به امنیت و صلح و رفاه بجای جنگ و خشونت و افراط گرائی را همانند رهبران الهی خوش تجدید نمایند . در همین راستا این رویکرد باعث شده است تا اکنون تهران مرکز رایزنی های رهبران جهان در مقابله با خشونت و افراط قرار گرفته و وزن و پتانسیل بین المللی داراقرای جهان اسلام در جهات ارتقاء یافته و روحیات صلح جویانه مردم و منتخب مردم ایران مورد تشویق رهبران جهانی واقع گردد .

 

واژگان کلیدی: جهان عاری از خشونت ، افراط گری ، صلح پایدار، خشونت، تروریسم، تندروی

 

 

مطالب مرتبط