December 5, 2022 – 4:26 am | Comments Off on سازمان کشورهای ترک ژئوپلیتیک جدیدی در فضای اوراسیا

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

ترکیه با استفاده از سازمان ترک  در سال های اخیر به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای در آسیای مرکزی ظاهر شده است. هدف اصلی سیاست …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آذربايجان, قفقاز, کشور های آسیای میانه, گفتگو

آینده انتخابات ریاست جمهوری در ج. آذربایجان گفتگو با دکتر افشار سلیمانی

نگارش در March 20, 2018 – 1:14 pm
Share

-کارشناس قفقاز و سفیر پیشین

مرکز بین المللی مطالعات صلح-ipsc

انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان شش ماه زودتر از موعد مقرر و در آوریل سال جاری برگزار خواهد شد. بنا به اعلام دفتر نهاد ریاست جمهوری آذربایجان، الهام علی‌اف، تصمیم گرفته انتخابات ریاست جمهوری این کشور زودتر از موعد مقرر برگزار شود. گفتگوی زیر برای بررسی بیشتر آینده انتخابات ریاست جمهوری در ج. آذربایجان است.

واژگان کلیدی: انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان، الهام علی اف، حزب اسلام جمهوری آذربایجان، جبهه مخالفان دولت، پیروزی علی اف

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: علل برگزاری زودتر انتخابات در جمهوری آذربایجان چیست؟

با توجه به اینکه در اصلاحات قانون اساسی آذربایجان به موازات برخی تغییرات دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش پیدا کرده است و به منظور پرهیز از همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی با دستور رئیس جمهور آذربایجان مقرر شده است که انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوریل سال جاری برگزار شود. این در حالی است که طبق قانون قبلی این انتخابات هر پنج سال یکبار در ماه اکتبر برگزار میشد. در تغییرات قبلی قانون اساسی نیز شرط دو دور متوالی حذف شد و مقرر شد تا زمانی که بحران قره باغ حل و فصل نشده و شرایط نه جنگ نه صلح حاکم است و تمامیت ارضی آذربایجان برقرار نشده است. رئیس جمهور کنونی به طور پیوسته میتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری گردد. البته در هر دو بار تغییرات در برخی اصول قانون اساسی احزاب مخالف دولت  و کشورهای و نهادهای غربی به درجات مختلفی از این تغییرات که از طریق فراندوم  و رای اکثریت مردم محقق شد، اعتراض و انتقاداتی صورت گرفت، اما راه بجایی نبرد .

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی منطقه فضای کنونی انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان چه تفاوتی با دوره های گذشته کرده است؟

هر چند در انتخابات پیش رو از منظر محتوایی تفاوتهایی با دوره های  قبل از نظر دوره ریاست جمهوری وجود دارد، اما به نظر نمیرسد تفاوت شکلی قابل ملاحظه ای را شاهد باشیم. فضای سیاسی طبق معمول گذشته شاهد انتقادات و اعتراضات احزاب ، گروه ها و شخصیتهای سیاسی مخالف و بعضا برخی کشورها و نهادهای غربی خواهد بود اما در حد و اندازه ای نخواهد بود که بر سرنوشت انتخابات تاثیر منفی بگذارد و همچون سه دوره پیشین، نامزد حزب حاکم (آذربایجان نوین) رئیس جمهور فعلی، آقای الهام علیف با درصد بالایی پیروز این رقابت خواهد بود .

مرکز بین المللی مطالعات صلح:  حزب حاکم با چه چالشهایی برای پیروزی در انتخابات روبرو است؟

بعید به نظر میرسد حزب حاکم با چالش جدی مواجه شود، همچون دوره های قبل احزاب مخالف و شورای ملی متشکل از برخی احزاب مخالف از جمله حزب جبهه خلق  اعتراضاتی تا حد تحریم خواهند نمود و احتمالا میتینگهای محدودی نیز برگزار خواهند کرد. اما این تلاشهای ضعیف نتیجه ای برای آنها در برنخواهد داشت .

مرکز بین المللی مطالعات صلح: توان مخالفان و رقبای علیف درانتخابات بویژه جبهه متحد مخالفان و حزب اسلام چگونه است؟

با توجه اینکه احزاب مخالف توان جذب مردمی بالایی ندارند، بعید بنظر میرسد کاری از پیش ببرند .

مرکز بین المللی مطالعات صلح: سناریوهای آینده فراروی انتخابات چیست و دولت آینده حزب حاکم با چه تغییراتی روبرو خواهد بود؟

تجربه نشان داده است که پس از پیروزی مجدد رئیس جمهور فعلی تغییرات ملموسی در بدنه دولت رخ نمیدهد ، اما با توجه به تغییرات انجام شده در قانون اساسی و ایجاد پست معاون اولی برای رئیس جمهور که خانم مهربان علی آوا همسر الهام عارف بر این جایگاه تکیه زده و به احتمال قریب به یقین در دولت بعدی نیز این جایگاه را دراختیار خواهد گرفت ، احتمالا تغییراتی در ترکیب کابینه ، نهاد ریاست جمهوری و فرمانداران و سیستم قضایی صورت گیرد .

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه روسیه ،آمریکا و اتحادیه اروپا به نتایج انتخابات ریاست جمهوری وپیروزی علیف چیست؟

  تا کنون در انتخابات گذشته روسیه همواره با رویکرد ایجابی و مثبت با فرآیند برگزاری و نتیجه انتخابات مواجه شده و مورد تایید قرارداده است اما امریکا و اروپا و نهادهای غربی با رویکرد سلبی و منفی به مقوله انتخابات آذربایجان نگریسته اند و حتی اگر بعضا بصورت نسبی هم نحوه برگزاری انتخابات را تایید کرده اند  و انتقادات تندی هم از فرآیند آن نموده اند ، بویژه آنکه این انتقادات از سومین دوره ای که الهام علیف به ریاست جمهوری رسیده است ،به دلیل حذف شرط محدودیت  دو دور متوالی برای نامزد شدن در انتخابات میزان انتقادات بیشتر شده است. این نکته بیشتر حائز اهمیت است که امریکا و غرب برغم انتقاد از جریان انتخابات و حتی عدم تایید آن و اعتراضهای حقوق بشری به دولت آذربایجان هیچ اقدام تنببهی برعلیه این دولت  ننموده اند و مخالفان داخلی دولت آذربایجان نیز همواره از برخورد ابزاری و دوگانه غربی ها با مسائل سیاسی داخلی آذربایجان ناخرسندی خود را ابراز داشته اند که البته نتیجه ای در پی نداشته است. که دلیل عمده این گونه مواضع غرب را باید در همگرایی دولت آذربایجان با سیاست های منطقه ای  و جهانی  آنها جستجو کرد .

Share