مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Russia Today: مذاکرات فلسطینیان با اسرائیل: مذاکرات صلح توهمی بیش نیست

اشتراک

مر کز بین المللی مطالعات صلح – IPSC  به نقل از Russia Today –پاتریک هنینگسن مذاکرات به اصطلاح صلح بین مسئولین فلسطینی و اسرائیل به ابتکار جان کری وزیر خارجه ایالات متحده، نمایشی بدون معنا و بخشی از یک حیله جنگی پنهان و پوششی برای اهداف ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه است. در دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل در مارس 2013، مذاکرات صلح برای حکومت او در اولویت قرار نداشت و اوباما به صراحت اعلام کرد مذاکرات به اصطلاح صلح در دستور کار مذاکرات ایالات متحده و اسرائیل قرار ندارد. از این رو سؤال بزرگ  این است که چرا اینک مذاکرات صلح برای ایالات متحده یک اولویت شده است؟

مذاکرات صلح توهمی بیش نیست. هدف اصلی پروسه مذاکرات به اصطلاح صلح، یک حواس پرتی تئاتری است. در ابتدا از مذاکرات فلسطینیان و اسرائیل برای نگه داشتن ملت فلسطین در یک منطقه محصور استفاده شده است. گفتگوهای صلح با گذشت زمان دارای ابعاد دیگری شده است.  از زمانی که اسرائیل به عنوان یک نهاد مناسب خواهان امتیازاتی برای صلح و امنیت جهانی معرفی شده، مذاکرات صلح ابزار مناسبی برای پرت کردن حواس در سطح بین المللی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی شده است.

http://bit.ly/16EgQrP

مطالب مرتبط