مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

New York Times: زمان بندی طرح های خانه سازی اسرائیل؛ بخشی از محاسبات سیاسی

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح –  IPSC به نقل از New York Times – در هفته جاری اسرائیل از ساخت بیش از 1000 واحد مسکونی در شرق اورشلیم و کرانه باختری خبر داد، این طرح می تواند برقراری یک موازنه سیاسی برای راضی کردن اسرائیلی ها قبل از آزادی 26 زندانی فلسطینی باشد که اسامی آنها روز دوشنبه اعلام شد.     

در حالی که اسرائیل این بار از توافقات رسمی تخلف نکرده، جان کری وزیر خارجه آمریکا چندین ماه برای مذاکره با فلسطینیان گفتگو کرد تا آنها را در مورد عدم توقف شهرک سازی ها و یا وعده مذاکرات براساس مرزهای 1967 متقاعد کند. به گفته تحلیل گران، این حرکت ضربه ای به اعتبار رهبری شکننده فلسطین در کرانه باختری بوده است.

زکریا القاق کارشناس فلسطین در امنیت ملی از دانشگاه القدس در اورشلیم گفت: “دو سال است رهبری فلسطین می گوید  تا زمانی که فعالیت های شهرک سازی ادامه دارد به مذاکرات بازنمی گردد، اما ناگهان رهبری فلسطین کـر و لال  شده است.”

در شرایطی که تنها شماری از فلسطینیان به این مذاکرات امیدوارند؛ وقتی به این راحتی از این اصل عدول می شود، سایر مسائل اصلی فلسطینیان چه خواهد شد؟ وی در این مورد گفت: “با اورشلیم باید مذاکره شود. اسرائیل قبل از آغاز مذاکرات، نتیجه را مشخص کرده است.”     

http://nyti.ms/164TavS

مطالب مرتبط