مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

New Vision هشدار مصر به اتیوپی درباره ساخت سد بر روی روی نیل

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از New Vision  عدیل منصور رئیس حکومت موقت مصر ضمن هشدار به اتیوپی در مورد طرح این کشور برای ساخت یک سد عظیم بر روی رود نیل اظهاد داشت: این طرح موجب کاهش جریان حیاتی آب برای 48 میلیون نفر خواهد شد.  

http://bit.ly/13lq3zV

مطالب مرتبط