مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Guardian سؤال از وزیران در مورد صدور مجوز صادرات شیمیایی به سوریه

اشتراک

 مرکز بین المللی مطالعات صلح –  IPSC – به نقل از Guardianوزرای کابینه بریتانیا با سؤالات بیشتری در مورد تصمیم به صدور مجوز برای صادرات مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت سلاح های شیمیایی در ماههای پس از آغاز جنگ داخلی سوریه رو به رو هستند.

یک عضو مجلس عوام از کمیته کنترل صادرات تسلیحات روز دوشنبه با ارسال نامه ای به وینس کابل وزیر بازرگانی سؤال کرده است: چه کسی اجازه فروش مواد شیمیایی و مجوزهای دیگر را برای صادرات موادخطرناک به سوریه صادر کرده است؟

توماس دوچرتی یکی از اعضای پارلمان از حزب کارگرهمچنین سؤال کرده است: کدام یک از کارشناسان دولت اطلاع داشته اند فلوراید پتاسیم و سدیم فلوراید که برای فروش آنها به یک شرکت بریتانیایی مجوز داده اند، می تواند در ساخت سلاح های شیمیایی استفاده شود؟ و چه زمانی متوجه این مسئله شده اند؟

دوچرتی از دولت به خاطر صدور مجوز برای شرکت های بریتانیایی در ژانویه 2012، حدود 10 ماه پس از آغاز درگیری های خونین در سوریه انتقاد کرده است. در پیش نویس این نامه که توسط روزنامه گاردین منتشر شد، او نوشته است از شنیدن این اخبار دچار وحشت شده است. او در این نامه پرسیده است: آیا کارشناسان دولت به همکارانشان در وزارت خارجه، دفتر اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و وزارت دفاع  در مورد نوع استفاده از این مواد شیمیایی مشورت داده اند؟

وینس کابل وزیر تجارت پذیرفته است که مجوز فروش مواد شیمیایی برای استفاده در ساخت “دوش های آلومینیومی، پنجره  و غیره صادر شده است. اما در عین حال پذیرفته است که آنها می توانند از این مواد شیمیایی در تولید سلاح های شیمیایی نیز استفاده کنند.” وی به دلیل حساسیت های اقتصادی از انتشار جزئیات بیشتر خودداری کرد.

http://bit.ly/132Az3m

مطالب مرتبط