مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Guardian: حامیا ن مُرسی مرگ را به ترک تحصن و اعتراض ترجیح می دهند

اشتراک

 مرکز بین المللی مطالعات صلح –  IPSC به نقل از Guardian – معترضان متحصن در میدان مقابل مسجد رابعه العدویه در شرق قاهره بیش از دو هفته است با ترس از خشونت های ناشی از متفرق کردنشان زندگی می کنند. اما این مسئله عزة گالا زن خانه داری را که از پنجشنبه گذشته با پسر شش ساله اش در این کمپ اقامت کرده، از ادامه مسیر بازنمی دارد.

او که بعد از ظهر دوشنبه با حجاب، زیر سایبانی رنگین در حال استراحت بود گفت: ” ما به مرگ اهمیتی نمی دهیم. ما به یک چیز معتقدیم: وقتی زمان مرگمان  فرابرسد، خواهیم مُرد. مسئله این است که: به عنوان یک شهید شجاع می میریم یا یک ترسو؟ ما می خواهیم با شهادت بمیریم!

از اوخر ماه ژوئن دهها هزار تن از طرفداران محمد مُرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در دو کمپ در شهر قاهره متحصن شده اند. یکی از کمپ ها در شرق رود نیــل در مجاورت دانشگاه است و کمپ دوم در آن سوی شهر در میدان رابعه العدویه قرار دارد. ابتدا اکثر معترضین، اخوان المسلمین و خواهان ادامه حکومت مُرسی بودند، اما با برکناری محمد مُرسی از ریاست جمهوری مصر با کودتای ارتش در تاریخ 03 جولای، آنها بر باقی ماندن او در منصب ریاست جمهوری اصرار دارند.

http://bit.ly/19e8R51

مطالب مرتبط