مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

چشم انداز تحولات ونزوئلا و راهبرد ترامپ

اشتراک

اكبر قاسمي

سفیر پیشین در اوکراین

مركز بين المللي مطالعات صلح  IPSC 

-تیم امنیت ملی ترامپ بطور حریصانه در صدد فروپاشی سامانه حاکمیت مادرو درحلقه های چندگانه مبادرت نموده و درصدد سرعت بخشیدن به دستاوردهای ملموس ترخود هستند .

اول :

دایره فشار به مادرو بعد از موج اول که با کمپین کمک رسانی از خارج مرزها و با نمایش نشست  پنس در کلمبیا انجام گرفت ،به علت تدابیر مادرو و ارتش ، طرفداران گوایدو با ناکامی مواجه شده و واشنگتن نتوانست ، بهره برداری لازم را ببردند  و عملا پرده اول طراحی ها با  ناکامی ،عقیم ماند .

دوم :

-در دومین  موج حمله وفشار امریکا ازطریق  حمله سایبری امریکا به شبکه های برق ونزوئلا روبرو بود که موجب شد تا ۸۰ درصد شبکه برق کشور در روز جمعه هفته قبل ، در تمامی ونزوئلا از کار افتاده و نبود الکتریسته بطورگسترده، کل کشور را درتاریکی کامل  فروبرده و آثار آن برای همه بخش های حیات روزمره مردم و مراکز استخراج تولید نفت  ونزوئلا، اختلالاتی شدید را وارد ساخت   .

سوم :

-موج دوم نقشه راه  امریکا علیه مادرو  با حمله سایبری به سه نقطه راهبردی  بشکل همزمان و منسجم و هدفمندی به شرح زیراقدامات موج دوم خود را علیه مادرو، اجرا نمود:

چهارم :

-حمله سایبری اول، تمرکز حمله هکرهای امریکا بر مغز فرماندهی و شبکه تولید و مهندسی کنترل و توزیع برق در بیش از یکصد نیروگاه برق که سیستم و سامانه برق رسانی سراسری ونزوئلا را در ارتباط به  تمامی استانهای کشور ونزوئلا بعهده داشته و از کارانداختن کامل شبکه مدیریت آن بوده است .

پنجم :

-حمله دوم که بطور همزمان بوده با ایجاد پارازیت و اختلال در شبکه موبیل های ونزوئلا، موجب فلج سازی شبکه ارتباطات مردم و درنتیجه شبکه اطلاع رسانی مردم و افزایش رعب و نگرانی فزاینده  بوده است.

ششم:

-حمله سوم ایجاد احتراق و آتش سوزی درچند نیروگاه بطور هماهنگ با اجرای عملیات خرابکاری در نیروگاه برای عمومی ساختن فشار و ایجاد امواج اعتراضهای جدید از خلال بالا بردن هزینه های مردم و صدمه آفرینی برای کاهش تاب آوری مردم  بوده است .

هفتم :

-موج سوم حملات امریکا که بطور متواتر و زنجیره وار برای تاثیرگذاری بیشتربا هدف بستوه آوردن مردم این کشور  در دستور مدیریت اتاق بحران امریکا علیه مادرو قراردارد ، به استناد دیدگاه های آبرامز نماینده ویژه امریکا در ونزوئلا درروزهای آینده در دوحلقه تحریمهای جدید مالی در هفته آینده و لغو روادید طرفداران مادرو در امریکا و بویژه درمناطق اقامت آنها درایالت فلوریداو… امریکا را مورد هدف قرار داد و آثار این امر  می تواند درمراحل بعدی ،فشار بیشتری برای کارگذار مادرو ایجاد نمود .

هشتم :

-دراین میان مادرو برای کنترل بحران ،پیشنهاد مذاکره بین نمایندگان امریکا و ونزوئلا را در چهارچوب سازمان ملل، ارائه نموده است که خود مانور تنفسی و علامت سازنده در تعامل با امریکا ، را متبادر می سازد ، پمپئو قبل از شروع حمله موج دوم با انتشار  توئیتی با اعلان “نه غذا و نه دارو و نه قدرت و نه مادرو “بشکل گستاخانه و آشکاری ، طراحی های مداخله جویانه  خود و بدون هیچ واهمه ای ، حمله به شبکه های برق را ، رسمیت بخشیده  و بطور مغرورانه ، خبر از فروپاشی نظام مادرو را منتشر می سازند .

نهم :

-روسها هرچند بلحاظ سیاسی با اتخاذ موضعگیری ها و مقابله در شورای امنیت با طرحهای جایگزین و ارسال کمکهای انساندوستانه دارو وغذا ، سعی دارند ، موضع خود را در برابر حمایت ازمادرو در سطح سیاسی و انسانی حفظ نموده ولیکن این اقدامات بلحاظ کمی و کیفی  در طراز آثار حملات و فشار های متنوع واشنگتن علیه کاراکاس نبوده و نمی باشد .

 دهم :

-موضع ج. ا.ا درقبال ونزوئلا، همواره هرگونه دخالت بیگانگان را مغایر اصول و منشور سازمان ملل در امور داخلی را محکوم نموده و خواهان احترام به آنچه تاکنون درونزوئلا از خلال انتخابات بدست آمده ، می باشد و به طرفهای داخلی توصیه می نماید از طریق مسالمت آمیز به فرایند گفتگوهای داخلی بپیودند، همچنین  شایسته است تا متخصصین کشور ضمن ارزیابی و کمک به جبران  آسیبهای وارده به شبکه برق این کشور، با کسب ‌تجربیات کافی در زمینه پدافند ملی ، می توانند تدابیر لازمي برای آینده  شبکه های برق نمایند.

 

نتیجه گیری :  

-در جمع بندی کلیه روند و رخدادهای جاری درونزوئلا از خلال  امواج سه گانه اجرا شده و درحال تعقیب راهبرد حداکثر فشار ترامپ  با توجه به زمان محدود برای ورود به سال انتخابات امریکا ،اینگونه مستفاد می گردد که امریکایی ها با تراکم و اولویت دادن به مجموعه اقدامات که تاثیرگذاری گسترده تری بر تضعیف ساختن روحیه مردم ونزوئلا، مصمم به نتیجه گیری ازاقدامات شوک افرین خود بوده ولیکن مادرو با کمک ارتش ونزوئلا و در سایه ادامه درآمد نفت و فضای مراودات خود با روسیه، چین، ترکیه، کوبا و ایران  در صدد استمرار مقاومت وپایداری در برابر این امواج بوده و نهایتا مادرو نیز در صدد کسب زمان برای  حفظ موقعیت شاکله دولت خود می باشد .

واژگان كليدي: چشم انداز، تحولات، ونزوئلا ،راهبرد، ترامپ

مطالب مرتبط