مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

IPSC: اولین پیام سازنده دیپلماتیک دکتر روحانی به کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح – دکتر حسن روحانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود اولین پیام دیپلماتیک خود به  کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه را ارسال کرد:

رئیس جمهور جدید ایران خطاب به کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه: جمهوری اسلامی ایران در پی صلح و ثبات منطقه است. ایران لنگرگاه ثبات در این منطقه پرآشوب است. ما در پی تغییر مرزها و دولتها نیستیم.

مطالب مرتبط