مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Washington Post: رهبر القاعده؛ محکوم کرن کودتای مصر و انتقاد از مُرسی برای تلاش در جلب رضایت آمریکا

اشتراک

مرکز مطالعات بین المللی صلح به نقل از Washington Post – رهبر القاعده ضمن محکوم کردن سرنگونی محمد مُرسی، از مُرسی به خاطر تلاش در جلب رضایت آمریکا از طریق ترک جهاد انتقاد کرد.   

 http://wapo.st/1cxYjA3

 

مطالب مرتبط