December 5, 2022 – 4:26 am | Comments Off on سازمان کشورهای ترک ژئوپلیتیک جدیدی در فضای اوراسیا

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

ترکیه با استفاده از سازمان ترک  در سال های اخیر به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای در آسیای مرکزی ظاهر شده است. هدف اصلی سیاست …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آخرین اخبار, اتحادیه اروپا, خاورمیانه, مصر

Toronto Star: مصر: یک دیپلمات بلند پایه اتحادیه اروپا: رئیس جمهور معزول مصر در سلامت است.

نگارش در July 31, 2013 – 11:54 am
Toronto Star: مصر: یک دیپلمات بلند پایه اتحادیه اروپا: رئیس جمهور معزول مصر در سلامت است.
Share

مرکز بین المللی صلح به نقل از Toronto Star – یک دیپلمات بلند پایه اتحادیه اروپا روز سه شنبه گفت: محمد مُرسی رئیس جمهور معزول مصر در سلامت به سر می برد و طرفین مذاکرات علنی و بسیار دوستانه ای درباره بحران سیاسی کشور داشته اند وی افزود تحرکات بیشتر در این رابطه ضروری است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گذشته یک دیدار دو ساعته با محمد مُرسی رهبر معزول اسلام گرایان داشت. از زمان کودتای نظامی این نخستین تماس خارجی با مُرسی بوده است. وی از زمان برکناری در مکانی نامعلوم در انفرادی نگهداری می شود.     

 

http://bit.ly/18OVtaI

 

Share