مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Toronto Star: مصر: یک دیپلمات بلند پایه اتحادیه اروپا: رئیس جمهور معزول مصر در سلامت است.

اشتراک

مرکز بین المللی صلح به نقل از Toronto Star – یک دیپلمات بلند پایه اتحادیه اروپا روز سه شنبه گفت: محمد مُرسی رئیس جمهور معزول مصر در سلامت به سر می برد و طرفین مذاکرات علنی و بسیار دوستانه ای درباره بحران سیاسی کشور داشته اند وی افزود تحرکات بیشتر در این رابطه ضروری است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گذشته یک دیدار دو ساعته با محمد مُرسی رهبر معزول اسلام گرایان داشت. از زمان کودتای نظامی این نخستین تماس خارجی با مُرسی بوده است. وی از زمان برکناری در مکانی نامعلوم در انفرادی نگهداری می شود.     

 

http://bit.ly/18OVtaI

 

مطالب مرتبط