مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

The New York Times: ایفای یک نقش آشنا برای اخوان المسلمین: مخالف

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از The New York Times –در بین خیمه های گل آلود و شلوغی که هفته هاست هزاران نفر از اعضای اخوان المسلمین در جریان یک نشست اعتراضی بزرگ در آنها زندگی کرده اند، هنوز هم مردانی با لباس های اسلامی مشاهده می شوند که پلاکاردهایی با شعارهایی از قبیل “حمایت لیبرال ها، مسیحیان و هنرمندان از مُرسی” بر فراز جمعیت انبوه حمل می کنند.

http://nyti.ms/18LBM3L

 

مطالب مرتبط