مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Telegraph: دکتر روحانی: ایران آماده مذاکرات هسته ای جدی

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از  Telegraphدکتر روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: در صورتی که ایالات متحده حسن نیت نشان دهد، با ایجاد احترام متقابل راه برای مذاکرات هسته ای باز خواهد بود.   

http://bit.ly/13YJU8u

 

مطالب مرتبط