مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Reuters: نداهای آشتی جویانه در مصر در جریان تلاش هیئت های غربی برای توقف قتل عام

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Reuters – روز شنبه حاکمان مورد حمایت ارتش مصر و متحدان محمد مُرسی رئیس جمهور برکنار شدۀ اسلام گرایان، تحت فشار فرستادگان غربی آمادگی خود را برای مصالحه برای توقف قتل عام بیشتراعلام کردند.

http://reut.rs/13C6nJd

 

مطالب مرتبط