مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Reuters: عدم تأثیر انفجار در نزدیکی کانال سوئز بر حمل و نقل

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Reuters – یک مقام رسمی امنیتی اعلام کرد: نیروهای امنیتی مصر در حال بررسی گزارش های مربوط به یک انفجار در روز سه شنبه در نزدیکی کانال سوئز هستند. به گفته یک مقام رسمی مسئول در کانال سوئز، وضعیت حمل و نقل در این کانال به روال همیشگی صورت می گیرد.

 http://yhoo.it/1c90VFV

مطالب مرتبط