مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Reuters: دستگیری یک فرد تحت تعقیب مرتبط با تظاهرات مردمی شیعیان توسط نیروهای سعودی

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Reuters – نیروهای سعودی مردی را که مشخصاتش در لیست شیعیان مرتبط با تظاهرات مردمی شرق سعودی بود پس از تبادل آتش با نیروهای امنیتی دستگیر کردند.  

http://reut.rs/15617Tw

مطالب مرتبط