مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Reuters: دبیرکل سازمان ملل: محکومیت خشونت های مصر و تأکید بر احترام به حقوق تظاهرات کنندگان

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Reuters – بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز شنبه ضمن محکوم کردن خشونت های پس از تظاهرات در مصر از نیروهای امنیتی خواست به حق آزادی بیان و تجمعات احترام بگذارند و از تظاهرات کنندگان خواستار برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز شد.     

http://reut.rs/14W1U9D

 

مطالب مرتبط