مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Reuters بازگشایی مجدد مرز مصر با نوار غزه

اشتراک

مر کز بین المللی مطالعات صلح –  IPSC – به نقل از Reuters – با گشوده شدن مجدد مرز مصر با غزه در روز شنبه، عبور و مرور به بخشی از سرزمین فلسطین تحت کنترل گروه اسلام گرای حماس ممکن شد. حماش شاخه ای از اخوان المسلمین است که از سال 2007 نوار غزه  را اداره می کند و روابط خوبی با رهبران حکومت تحت الحمایه ارتش مصر ندارد، حکومتی که ماه گذشته محمد مُرسی رئیس جمهور منتخب  و متحد حماس را برکنار کرد.

    

از زمان بسته شدن مرز رفـح و هشدارهای مکرر برای بازگشت فلسطینیان به سرزمین خودشان، هزاران فلسطینی از جمله دانشجویان و بیماران نیازمند دارو خارج از نوار غزه سرگردان شده اند. اسرائیل به دلایل امنیتی تنها به تعداد اندکی از مردم غزه – عمدتا برای درمان پزشکی – اجازه عبور از زمین های تحت کنترل خود را می دهد. رفح تنها پنجره به جهان خارج، برای بیش از 1.7 میلیون فلسطینی تحت محاصره است.

ماهر ابوسبحه مدیر منطقه مرزی حماس گفت: مقامات مصری مرز رفح را برای چندین ساعت در روز باز کرده اند. وی افزود: با توجه به محدودیت ها، مسافران نیازمند به مراقبت های پزشکی در خارج از کشور در اولویت قرار دارند.

http://reut.rs/18a9RUZ

مطالب مرتبط