مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Reuters: آسیب به بنای دو حرم در صحرای سینای مصر در اثر انفجار بمب

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Reuters – در اثر انفجار بمب به دو حرم در صحرای سینای مصر آسیب رسید. نیروهای شبه نظامی اسلامگرا در شمال سینا پس از برکناری مرسی توسط ارتش، به عملیات نظامی خود شدت بخشیده اند.

http://reut.rs/15vXZAC

مطالب مرتبط