مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

New York Times: ارسال محموله های سلاح از سودان برای شورشیان سوریه

اشتراک

 مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل – IPSC از New York Times – به گفته مقامات رسمی غربی و شورشیان سوریه، سلاح های ساخت چین برای قطر، از طریق ترکیه برای شورشیان سوریه ارسال شده است.

این محموله شامل موشک های ضدهوایی و سلاح های کوچکی است که اخیرا تولید شده و در صحنه های نبرد سوریه دیده شده است. این سلاح ها برای کمک به شورشیان برای نبرد با نیروهای ارتش و نظامیان وفادار به حکومت سوریه ارسال شده است.

شواهد حاکی از آن است که سودان خط ارسال مخفیانه این سلاح ها و همچنین ارسال اطلاعاتی درباره محل نگهداری تجهیزت ارتش سوریه برای شورشیان مخالف بشار اسد است. هزینه این عملیات توسط قطر، امارات متحده عربی، اردن و عریستان سعودی و . . . تأمین می شود.  

http://nyti.ms/1cJ77Vy

مطالب مرتبط