مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

NBC News: هشدار ارتش مصر به معترضین طرفدار مصر برای ترک میادین قاهره

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از NBC News- ارتش مصر روز پنجشنبه در حمایت از حکومت موقت به معترضان طرفدار محمد مُرسی رئیس جمهور معزول توسط کودتا هشدار داد تنها در صورت تسلیم بدون برخورد و ترک میادین قاهره، سلامت آنها را تضمین می کند.     

http://nbcnews.to/1bQhqaK

 

مطالب مرتبط