June 14, 2022 – 8:32 am | Comments Off on ترکیه در دو راهی استفاده از قدرت نرم یا سخت در کنشگری های جهانی- بخش دوم

دکتر علی قلی جوکار
کارشناس حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و روابط بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
 
بنیان های دیپلماسی عمومی ترکیه 
در ده های اخیر دولت ترکیه در راستای فراهم آوری و اجرای استراتژی قدرت نرم …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آخرین اخبار, ایران, خلیج فارس

IPSC: سر تیتر امروز رسانه های غربی نگاه مثبتی به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی و مواضع وی داشت

نگارش در August 5, 2013 – 5:12 am
IPSC: سر تیتر امروز رسانه های غربی نگاه مثبتی به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی و مواضع وی داشت
Share

مرکز بین المللی مطالعات صلح – سخنرانی دیروز دکتر روحانی بازتاب مثبتی در رسانه ها و محافل سیاسی غرب داشته است. سر تیتر برخی از رسانه های غربی به شرح زیر است:

تلگراف: “حسن روحانی درک جدید بین ایران و غرب را پیشنهاد می کند.”
هرالد سکاتلند: “وعده جدید خرد و امید رئیس جمهور ایران
رویترز: “رئیس جمهور جدید ایران خواستار گفتمان و احترام”

ستفن کینزر در گاردیین نوشت، رئیس جمهور جدید حسن روحانی غیر قابل تصور برای ایران را قابل تصور می کند. وی در نتیجه گیری مقاله خود نوشت “ظهور روحانی، بالاخص در وقتی که اوباما دیگر نیازی به نگرانی در مورد انتخابات مجدد ندارد، چیزی را که برای سال ها غیر قابل تصور بود را قابل تصور کرد. مصالحه [بین ایران و آمریکا] به جهان اجازه می دهد ترس از حریقی بزرگ در خاورمیانه نداشته باشد و در عوض امید به بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، یک نقش با مسئولیت در خاورمیانه و حتی یک گونه مشارکت با اییالات متحده داشته باشد. این تنها امکان پذیر است اگر طرفین با لطافت با ارواح تاریخ روبرو شوند.”

 

 

Share