مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

IPSC: سر تیتر امروز رسانه های غربی نگاه مثبتی به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی و مواضع وی داشت

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح – سخنرانی دیروز دکتر روحانی بازتاب مثبتی در رسانه ها و محافل سیاسی غرب داشته است. سر تیتر برخی از رسانه های غربی به شرح زیر است:

تلگراف: “حسن روحانی درک جدید بین ایران و غرب را پیشنهاد می کند.”
هرالد سکاتلند: “وعده جدید خرد و امید رئیس جمهور ایران”
رویترز: “رئیس جمهور جدید ایران خواستار گفتمان و احترام”

ستفن کینزر در گاردیین نوشت، رئيس جمهور جدید حسن روحانی غیر قابل تصور برای ایران را قابل تصور می کند. وی در نتیجه گیری مقاله خود نوشت “ظهور روحانی، بالاخص در وقتی که اوباما دیگر نیازی به نگرانی در مورد انتخابات مجدد ندارد، چیزی را که برای سال ها غیر قابل تصور بود را قابل تصور کرد. مصالحه [بین ایران و آمریکا] به جهان اجازه می دهد ترس از حریقی بزرگ در خاورمیانه نداشته باشد و در عوض امید به بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، یک نقش با مسئوليت در خاورمیانه و حتی یک گونه مشارکت با اییالات متحده داشته باشد. این تنها امکان پذیر است اگر طرفین با لطافت با ارواح تاریخ روبرو شوند.”

 

 

مطالب مرتبط