مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

IPSC: تظاهرات در مصر، بعد از بازنگری در پیش‌نویس قانون اساسی

اشتراک

 پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که به هواداری محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر به میدان تحریر در قاهره آمده بودند، گاز اشک آور شلیک کرد. میدان تحریر سه سال است که صحنه اعتراض‌هاست.

این تظاهرات بعد از آن روی داد که تغییراتی در پیش نویس قانون اساسی مصر داده شد.

تغییرات اخیر به ارتش مصر قدرت بیشتری می دهد از جمله محاکمه غیرنظامیان در بعضی موارد خاص.

انتظار می رود که این پیش نویس جدید از قانون اساسی مصر در ماه ژانویه به همه پرسی گذاشته شود.

پنجاه نفر عضو هیئتی بودند که بر کار تغییرات نظارت می کردند.

این هیئت بعد از دو روز بررسی آنچه که در زمان محمد مرسی نوشته شده بود، تغییرات را نهایی کردند.

همچنین زمان انتخابات عوض شده و معلوم نیست که انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، کدامیک زودتر انجام می شود.

بنا به پیش نویس جدید قانون اساسی، تا نود روز بعد از تایید قانون اساسی در همه پرسی، باید یکی از این دو انتخابات برگزار شود و دیگری تا شش ماه بعد.

رئیس این هیئت گفته که در روز سه شنبه بناست پیش نویس قانون اساسی جدید مصر به رئیس جمهوری موقت تقدیم شود.

بنا به گفته رئیس هیئت در این پیش نویس ذکر شده که زنان و مسیحیان باید “حضور مناسبی” داشته باشند که البته درباره جزییات آن بعدا باید تصمیم گیری شود.

همچنین در پیش نویس جدید، آمده که روسای جمهوری باید دارایی های خود را ذکر کنند.

به مجلس هم این اختیار داده شده که رئیس جمهوری را عزل کند و اعلام انتخابات زودهنگام کند.

 

مطالب مرتبط