مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

IPSC: تروریسم، گرسنگی و سرمای زمستان در اردوگاه یرموک

اشتراک

اردوگاه یرموک واقع در مرزهای سوریه با لبنان و فلسطین که آوارگان فلسطینی را در خود جای داده است با حضور تروریست‌ها و سرمای سخت زمستان این روزها شرایط انسانی و خیمی را سپری می‌کند.

شبکه خبری المنار گزارشی از اردوگاه یرموک تهیه کرده اند که حاکی از شرایط وخیم انسانی در این اردوگاه است که افراد مسلح در آن میان با سرقت آذوقه مردم و ممانعت از کمک رسانی سایه ای سرد و سنگین از مرگ را بر این اردوگاه حکمفرما کرده‌اند.

در همین رابطه مردم اردوگاه یرموک در پاسخ به این سوال که آذوقه‌هایی که داشتید کجا رفته است گفتند: «اولین چیزی که گروه‌های مسلح انجام دادند سرقت انبارها و انتقال آن به خارج از اردوگاه بود آنها سپس این آذوقه ها را احتکار کردند و با قیمتی خیالی باز آنها را با به خود ما فروختند.»

مطالب مرتبط