June 14, 2022 – 8:32 am | Comments Off on ترکیه در دو راهی استفاده از قدرت نرم یا سخت در کنشگری های جهانی- بخش دوم

دکتر علی قلی جوکار
کارشناس حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و روابط بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
 
بنیان های دیپلماسی عمومی ترکیه 
در ده های اخیر دولت ترکیه در راستای فراهم آوری و اجرای استراتژی قدرت نرم …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آخرین اخبار, ایران, خلیج فارس

IPSC: اولین پیام سازنده دیپلماتیک دکتر روحانی به غرب

نگارش در August 4, 2013 – 1:45 pm
IPSC: اولین پیام سازنده دیپلماتیک دکتر روحانی به غرب
Share

مرکز بین المللی مطالعات صلح – دکتر حسن روحانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود اولین پیام دیپلماتیک خود به غرب را ارسال کرد:

  1. 1.    دکتر روحانی خطاب به غرب: به صراحت می گویم که اگر پاسخ مناسب می خواهید، نه با زبان تحریم، که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
  2. دکتر روحانی: تنها راه تعامل با ایران، گفتگو از جایگاه برابر، اعتمادسازی دوجانبه، احترام متقابل و کاستن از خصومت هاست
  3. دکتر حسن روحانی: با ایجاد احترام و اعتماد با دیگر کشورهای دیگر، ایران امنیت خود را گسترش خواهد داد. 
  4. رئیس جمهور جدید ایران: هیچکس نمی تواند از طریق ایجاد وحشت امنیت به ارمغان بیاورد.
  5. دکتر حسن روحانی: مخالفت با سلطه زورگویی و تعرض نظامی جزئی از فرهنگ اسلامی و ایرانی است.
Share