مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

IPSC: اولین پیام سازنده دیپلماتیک دکتر روحانی به غرب

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح – دکتر حسن روحانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود اولین پیام دیپلماتیک خود به غرب را ارسال کرد:

  1. 1.    دکتر روحانی خطاب به غرب: به صراحت می گویم که اگر پاسخ مناسب می خواهید، نه با زبان تحریم، که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
  2. دکتر روحانی: تنها راه تعامل با ایران، گفتگو از جایگاه برابر، اعتمادسازی دوجانبه، احترام متقابل و کاستن از خصومت هاست
  3. دکتر حسن روحانی: با ایجاد احترام و اعتماد با دیگر کشورهای دیگر، ایران امنیت خود را گسترش خواهد داد. 
  4. رئیس جمهور جدید ایران: هیچکس نمی تواند از طریق ایجاد وحشت امنیت به ارمغان بیاورد.
  5. دکتر حسن روحانی: مخالفت با سلطه زورگویی و تعرض نظامی جزئی از فرهنگ اسلامی و ایرانی است.

مطالب مرتبط