March 25, 2023 – 3:48 pm | Comments Off on عوامل موثر بر سیاست فرانسه در قفقاز

دکتر مریم خالقی نژاد
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه روابط بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

درگیری های حل نشده در قسمت شرقی اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه بسیار مورد اهمیت است. قفقاز جنوبی منطقه …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آخرین اخبار, ایران, خلیج فارس

IPSC: اولین پیام سازنده دیپلماتیک دکتر روحانی به غرب

نگارش در August 4, 2013 – 1:45 pm
IPSC: اولین پیام سازنده دیپلماتیک دکتر روحانی به غرب
Share

مرکز بین المللی مطالعات صلح – دکتر حسن روحانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود اولین پیام دیپلماتیک خود به غرب را ارسال کرد:

  1. 1.    دکتر روحانی خطاب به غرب: به صراحت می گویم که اگر پاسخ مناسب می خواهید، نه با زبان تحریم، که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
  2. دکتر روحانی: تنها راه تعامل با ایران، گفتگو از جایگاه برابر، اعتمادسازی دوجانبه، احترام متقابل و کاستن از خصومت هاست
  3. دکتر حسن روحانی: با ایجاد احترام و اعتماد با دیگر کشورهای دیگر، ایران امنیت خود را گسترش خواهد داد. 
  4. رئیس جمهور جدید ایران: هیچکس نمی تواند از طریق ایجاد وحشت امنیت به ارمغان بیاورد.
  5. دکتر حسن روحانی: مخالفت با سلطه زورگویی و تعرض نظامی جزئی از فرهنگ اسلامی و ایرانی است.
Share