مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Independent متحدان مُرسی با قبول شکست، طرح تبعید مُرسی را پذیرفتند

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از  Independent محمد مُرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با استعفا در یک برنامه تلویزیونی، قدرت را به نخست وزیر دولت موقت واگذار می کند. بر اساس گزارش یک منبع آگاه در گفتگوهای سری بین طرفین مخاصمه، متحدان محمد مُرسی پذیرفته اند رئیس جمهور سرنگون شده با استعفای رسمی از بازداشت به تبعید برود.   

 

http://ind.pn/16WcIS2

مطالب مرتبط