مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Independent: تهدیدهای تروریستی: تعطیلی سفارت خانه ها و افزایش هشدارهای امنیتی در سراسر جهان

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Independentپس از هشدار اینترپل به کشورهای سراسر جهان و افزایش تهدیدهای امنیتی، بریتانیا روز یکشنبه سفارت خود در یمن را تعطیل می کند. این هشدارها در پی فرار زندانیان مرتبط با شبکه تروریستی القاعده صورت می گیرد.  

http://ind.pn/16kVY6Z

مطالب مرتبط