مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Independent: آزادی حسنی مبارک؛ محکم شدن چنگال های ارتش مصر – آزادی دیکتاتور مصر، نشانه پایان یافتن بهار عربی

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح –  IPSC به نقل از Independent – دیکتاتور مصر که سبب بروز انقلابی شد که خاورمیانه را تکان داد؛ به ادعای وکیلش تا پایان هفته جاری از زندان آزاد می شود.

بسیاری از مصری ها که از خشونت و عدم امنیت به ستوه آمده اند، بازگشت رئیس جمهور سابق را خوشامد می گویند و دیگران آزادی او را با بی تفاوتی برگزار می کنند. برای برخی بسط نفوذ ارتش، تأیید قطعی این واقعیت است که حاکمیت هنوز در اختیار ارتش است و دستاوردهای انقلاب مصر در حال نابودی است.

مبارک دیکتاتور مصر که به فاصله اندکی از سرنگونی اش در فوریه 2011 دستگیر شد، در زندان طرة در جنوب قاهره نگهداری می شود. چهره های ارشد اخوان المسلمین نیز پس از کودتای 03 جولای در همین زندان محبوس اند.

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/hosni-mubarak-to-be-freed-as-army-tightens-its–grip-on-egypt-8775237.html

 

مطالب مرتبط