مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Hurriyet Daily News: انتقاد شدید ترکیه از عملکرد حکومت های پادشاهی عرب

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح –  IPSC به نقل از Hurriyet Daily News – معاون نخست وزیر ترکیه ضمن انتقاد شدید از حکومت های پادشاهی عرب به خاطر ناآرامی های خاورمیانه مدرن، آنها را به تلاش برای حفظ موقعیت کنونی منطقه متهم کرد.

در دومین بیانیه شدیداللحنی که طی دو روز متوالی در ترکیه صادر شد، معاون نخست وزیر ترکیه با اشاره به دخالت های کشورهای عرب همسایه مصر که با حکومت پادشاهی اداره می شوند گفت: “این کشورها از رژیم کودتا حمایت می کنند زیرا مصر را با یک حکومت دست نشانده راحت تر می توان کنترل کرد، تا با یک حکومت دموکراتیک.”

وی روز گذشته گفت: “حکومت های پادشاهی بسیاری در همسایگی مصر وجود دارد. مردمی که در این کشورهای زندگی می کنند ممکن است بگویند: ببین چه بر مصر گذشت؟ پیروزی عظیمی به دست آورده اند! چرا این ماجرا برای ما روی ندهد؟ بنابراین واضح است که ساختارهای پادشاهی از تغییرات مصر بر محور دموکراسی، حقوق بشر و اراده ملی ناراضی اند. یک نفر باید کور باشد تا اینها را نبیند. کاملا واضح است. در یک سیستم دموکراتیک، ملت است که به حکومت قدرت می دهد، اما اینک در مصر آنها که السیسی را به قدرت رسانده اند در مقابل از او چیزهایی می خواهند. لذا آنها السیسی را کنترل می کنند و قیام کنندگان علیه آنها را تحت عنوان آشوبگر و تروریست به رگبار می بندند. هر چه می خواهند انجام می شود، بدون این که دست هایشان آلوده شود.”

 http://bit.ly/1cV59Cj

مطالب مرتبط