مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Guardian: مرسی در حال بازجویی توسط دادگاه های مصر به اتهام کمک کردن به حماس در سال ۲۰۱۱

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از گاردیین – به گزارش خبرگزاری دولتی مصر در روز جمعه، ، مرسی، اولین رییس جمهور منتخب مصر در انتخابات آزاد که توسط کودتای ارتش کنار گذاشته شد به ادعای دستیاری با حماس در سال ۲۰۱۱ در دوره تظاهراتی که منجر به سقوط مبارک شد، در حال باز جویی است.

پس از اعلام این خبر مرسی که در مکانی سری تحت بازداشت بود به زندان تورا که مکان حصر مبارک نیز هست منتقل شد.

اتهامات عنوان شده از این قرار است که مرسی و رهبران ارشد اخوان که در سال ۲۰۱۱ در زندان بودند به کمک حماس از زندان فرار کرده و سپس به حماس کمک برای حمله به پایگاه های پلیس و قتل نیروهای پلیس کرده اند.

سخنگوی اخوان المسلمین این اتهامات را خنده دار عنوان کرده گفت، “این ها جرم هاییست که راجع به آن فکر میتوان کرد اگر به وقایع انقلاب ۲۵ ژانوییه از چشم حسنی مبارک نگاه شود. این تلافی [از سوی] حکومت مبارک است.”

 http://bit.ly/169TV7r

مطالب مرتبط