مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Guardian: در حملات ارتش مصر به طرفداران اخوان المسلمین بیش از ۱۲۰ نفر کشته شده اند!

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از گاردیین – ارتش مصر در حمله به اعضای اخوان المسلمین که در حال تظاهرات و اجتماع برای آزادی مرسی و اتمام بخشیدن به کودتای ارتش بودند، بیش از ۱۲۰ نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح کرده است.

سخنگوی اخوان المسلمین گفت، “آنها [ارتش] تیر اندازی برای مجروح کردن نمی کنند، بلکه تیر اندازی برای کشتن می کنند.”

این بزرگترین کشتار مردم توسط حکومت دولت مصر پس از سقوط حسنی مبارک بوده است.

http://bit.ly/1bXQdC9

مطالب مرتبط