مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Global Post: تعهد ژاپن در حمایت از صلح خاورمیانه از طریق پیشرفت فلسطین

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Global Post – فیومیوکی شی دا وزیر امور خارجه ژاپن بر تعهد ژاپن در حمایت از تلاش های صلح خاورمیانه برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح بین فلسطین و اسرائیل تأکید کرد.

او پس از دیدار با وزرای امور خارجه فلسطین، اردن و اسرائیل در یک کنفرانس مشترک خبری گفت: تشکیل این جلسه در پیشرفت روند صلح خاورمیانه از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

http://bit.ly/17G19iV

مطالب مرتبط