May 29, 2023 – 2:56 pm | Comments Off on ابتکار خلیج بنگال و چالش های پیش رو

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

ابتکار خلیج بنگال برای همکاری های فنی و اقتصادی چندبخشی«BIMSTEC» در 6 ژوئن 1997 از طریق بیانیه بانکوک با دبیرخانه ای در داکا تشکیل شد. البته …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آخرین اخبار, اسرائيل, خاورمیانه, فلسطین

Fox News: حزب فلسطینی مذاکرات صلح را رد می کند

نگارش در July 30, 2013 – 11:24 am
Fox News: حزب فلسطینی مذاکرات صلح را رد می کند
Share

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Fox News – سازمان چپ گرای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین گفتگوهای جدید صلح با اسرائیل را که برنامه ریزی آن پس از سه سال توقف ساعت ها پیش از سر گرفته شد رد کرد. این جبهه اعلام کرد: از سر گیری مذاکرات یک حرکت یک طرفه توسط محمود عباس رهبر فلسطین بود که نتوانست پشتیبانی همه گروه های آزادی بخش فلسطین را به دست آورد.

  http://fxn.ws/1cgKDcB

 

Share