مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Egypt Independent تقاضای خانواده مُرسی برای ملاقات او در بازداشت

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Egypt Independent – به گفته علی کمال اخوان المسلمین وکیل خانواده محمد مُرسی، خانواده او روز پنج شنبه تقاضای ملاقات با رئیس جمهور معزول را که در بازداشت به سر می برد تسلیم مقامات خواهند کرد. وی روز چهارشنبه گفت: خانواده و وکلای مُرسی از محل بازداشت او اطلاع ندارند.    

http://bit.ly/1425Kf9

 

مطالب مرتبط