مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

CNN سفر بازرسان سازمان ملل به سوریه برای بررسی گزارش های سلاح های شیمیایی

اشتراک

مرکز بین المللی صلح به نقل از CNN – سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه گفت: بازرسان سازمان ملل به منظور بررسی سه گزارش ارسالی در مورد استفاده این کشور از سلاح های شیمیایی در اولین فرصت به سوریه سفر خواهند کرد. بر اساس بیانیه سازمان ملل این سفر در پی گفتگوهای هفته گذشته بین مقامات حکومت سوریه و نماینده سازمان ملل در امور خلع سلاح صورت می گیرد.    

http://bit.ly/19xXjfP

 

مطالب مرتبط