مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

CNN: دعوت گروه طرفدار مُرسی برای تظاهرات میلیونی در مصر

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از CNN – یک گروه طرفدار محمد مُرسی رئیس جمهور معزول مصر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اتحاد حامی دموکراسی علیه کودتا طرفداران معترض مُرسی را به برگزاری یک تظاهرات میلیونی در روز جمعه فراخواند. این تظاهرات قرار است پس از نماز جمعه از 33 مسجد با عنوان “مصر علیه کودتا” برگزار شود.   

http://edition.cnn.com/2013/08/01/world/africa/egypt-unrest/

 

مطالب مرتبط