مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Christian Science Monitor جنگ در سوریه: خطـر ابتـلای لبنان

اشتراک

 مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC – به نقل از Christian Science Monitor – از بین پنج همسایه سوریه ، لبنان احتمالا بیش از سایر کشورها در معرض پیامدهای بحران دو ساله اخیر سوریه  است که به یک جنگ داخلی فرقه ای تلخ بدل شده است .

در حال حاضر دولت لبنان که در انتظار تشکیل یک کابینه جدید است، نسبت به جنگ سیاست بی طرفی اتخاذ کرده است . اما لبنان بین کسانی که از حکومت بشار اسد حمایت می کنند و مخالفان او تقسیم شده است .این شکاف بین با شیعیان به رهبری مبارزان حزب الله در حمایت از حکومت بشار اسد، با اکثریت سنّی است که اکثرا حامی اپوزیسیون حکومت سوریه اند.

لبنان همواره همسایه ضعیف تر سوریه قدرتمند بوده و دولت لبنان هرگز در تحولات سویه اعمال نفوذ مستقیم نداشته است. با این حال بازیگران لبنانی که در حال حاضر در سوریه حال ایفای نقش می کنند، عمدتا حزب الله است که چندین هزار مبارز برای کمک به حکومت بشار اسد برای شکست شورشیان به سوریه اعزام کرده است. اکثریت سنی لبنان نیز برای مبارزه همراه گروه های شورشی و یا حمایت از آنها از طریق کمک های لجستیکی از داخل لبنان اقدام کرده اند .

تصور نتیجه ایده آل برای لبنان، در صورت پیروزی هر یک از طرفین درگیری در سوریه دشوار است. اگر حکومت بشار اسد در حفظ قدرت و کاهش تهدید از جانب شورشیان موفق شود، حزب الله در لبنان قوی باقی می ماند و اتحاد فرامنطقه ای بین شیعیان لبنان و حامیان او در دمشق و تهران ادامه خواهد یافت . چنین سناریویی موجب نارضایتی اهل سنت لبنان و ادامه بحث داخلی در مورد وضعیت حزب الله خواهد شد، در غیر این صورت اگر یک حکومت نزدیک عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس در سوریه حاکم شود؛ موقعیت حزب الله در لبنان تضعیف خواهد شد.

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0913/War-in-Syria-The-stakes-for-Lebanon

 

مطالب مرتبط