تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سده معاصر ایران (1300-1400) بخش  دوم: دوره جمهوری اسلامی(۱۳۵۷-۱۴۰۰)
August 18, 2022 – 3:18 am | Comments Off on تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سده معاصر ایران (1300-1400) بخش  دوم: دوره جمهوری اسلامی(۱۳۵۷-۱۴۰۰)

سید سلمان صفوی
مرکز بین المللی مطالعات صلح
 
مقدمه
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سقوط حکومت شاه، دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که با تغییرات مهمی در سیاست های دفاعی، دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و ساختار قدرت …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آرشیو دسته

مطالب در تونس

IPSC: بحران تونس: پیوستن دهها هزار نفر به معترضان
August 8, 2013 – 1:36 am | Comments Off on IPSC: بحران تونس: پیوستن دهها هزار نفر به معترضان
IPSC: بحران تونس: پیوستن دهها هزار نفر به معترضان

مرکز بین المللی مطالعات صلح  – دهها هزار معترض با راهپیمایی در پایتخت تونس خواهان استعفای حکومت اسلام گرایان شدند. پس از بروز بحران سیاسی تونس که دو هفته قبل با ترور یک مقام سیاسی برجسته …

Fox News: رهبر حزب نهضت تونس خطاب به معترضان: حکومت سرنگون نخواهد شد
August 6, 2013 – 3:39 pm | Comments Off on Fox News: رهبر حزب نهضت تونس خطاب به معترضان: حکومت سرنگون نخواهد شد
Fox News: رهبر حزب نهضت تونس خطاب به معترضان: حکومت سرنگون نخواهد شد

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Fox News – علیرغم درخواست معترضان در روز سه شنبه، رهبر حزب اسلام گرای حاکم تونس گفت تحت فشار مخالفان عقب نشینی نخواهد کرد.