March 25, 2023 – 3:48 pm | Comments Off on عوامل موثر بر سیاست فرانسه در قفقاز

دکتر مریم خالقی نژاد
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه روابط بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

درگیری های حل نشده در قسمت شرقی اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه بسیار مورد اهمیت است. قفقاز جنوبی منطقه …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آرشیو دسته

مطالب در خاورمیانه

تحول آفرینی جهانی انقلاب اسلامی ایران 
February 8, 2023 – 5:15 am | Comments Off on تحول آفرینی جهانی انقلاب اسلامی ایران 

دکتر علی بمان اقبالی زارچ
کارشناس ارشد اورآسیا
مرکز بین المللی مطالعات صلح–IPSC

ایام دهه فجر به عنوان دهه پیروزی انقلاب اسلامی برای ملت ایران ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ چند هزاره ای است، اکنون بیش …

 چالش های کنونی و پیش رو لبنان
February 7, 2023 – 3:23 am | Comments Off on  چالش های کنونی و پیش رو لبنان

 
فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

در لبنان اقتصاد و امنیت توام با هم از سال 2019 در هر دو سطح نهادی و پرسنلی از سقوط اقتصادی آسیب دیده اند.در سه دهه …

نقش روسیه در تحولات لبنان
February 2, 2023 – 12:52 am | Comments Off on نقش روسیه در تحولات لبنان

معصومه محمدی
پژوهشگر حوزه اوراسیا
مرکز بین المللی مطالعات صلح–IPSC

روسیه به دنبال جایگاه خویش در نظام بین الملل به عنوان قدرتی بزرگ، مدرن وهنجارمند برآمده و سعی در بازیابی موقعیت گذشته شوروی در خاورمیانه دارد. هر …

جایگاه جهانی و سیاست خارجی عمان
January 30, 2023 – 7:45 am | Comments Off on جایگاه جهانی و سیاست خارجی عمان

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

عمان از دهه 1970 به دلیل  موقعیتژئوپلیتیکی در منطقه حساس خاورمیانه ، یک سیاست خارجی متفاوتی با کشورهای دیگر در عرصه بین المللی و منطقه ای …

اهداف و منافع اروپا در خلیج فارس
January 28, 2023 – 2:20 am | Comments Off on اهداف و منافع اروپا در خلیج فارس

دکتر محمد مهدی مظاهری
 استاد دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

اتحادیه اروپا در اردیبهشت 1401، برای نخستین بار از راهبردی جامع رونمایی کرد که در آن روابط آتی این اتحادیه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس …

تحلیل جامعه شناختی اهداف و استراتژی های کنشِ پیچیده چین در خاورمیانه   
January 26, 2023 – 4:55 am | Comments Off on تحلیل جامعه شناختی اهداف و استراتژی های کنشِ پیچیده چین در خاورمیانه   

 دکتر علی قلی جوکار
دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر فرهنگی
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

مقدمه 
علی رغم این که رفتارهای چین در شرق دور و دریای چین طی سال های گذشته بخاطر مسئله تایوان بیشتر امنیتی شده …

آینده پژوهی معادلات ژئوپلیتیکی در ابرقاره اورآسیا
January 21, 2023 – 4:57 am | Comments Off on آینده پژوهی معادلات ژئوپلیتیکی در ابرقاره اورآسیا

دکتر ابراهیم طاهری
 استاد دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-ipsc

اوراسیا محل برخورد منافع قدرت های بزرگ و میانی در طول تاریخ نظام بین الملل بوده است. به واقع می توان گفت زمان های دور یعنی عصر باستان، …

مناطق آزاد به مثابه سازمان مدیریت مقصد
January 19, 2023 – 4:48 am | Comments Off on مناطق آزاد به مثابه سازمان مدیریت مقصد

دکتر سعید پورعلی
کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی
  مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC

 کیش در چهار دهه گذشته، چهار مرحله توسعه را پشت سر گذاشته و تاکنون چهار طرح توسعه برای آن تهیه شده است.   …

چشم انداز و نقش  نفت در اقتصاد کویت
January 18, 2023 – 2:21 pm | Comments Off on چشم انداز و نقش  نفت در اقتصاد کویت

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
کویت یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت  خلیج فارس است و حدود 7 درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. نفت حدود نیمی از تولید …

انتخابات آتی ترکیه و چالشهای فراروی اردوغان
January 17, 2023 – 4:14 am | Comments Off on انتخابات آتی ترکیه و چالشهای فراروی اردوغان

ابراهیم اخلاصی
پژوهشگر و نویسنده
مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC

حیاتی ترین برهه سیاسی تاریخی در جمهوری ترکیه در سال جاری میلادی و در ماه های آتی  به وقوع خواهد پیوست، این رویداد را باید برگزاری انتخابات …

الزامات یک دیپلماسی فرهنگی موفق
January 15, 2023 – 5:53 am | Comments Off on الزامات یک دیپلماسی فرهنگی موفق

روح الله سوری
پژوهشگر مسائل بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

دیپلماسی فرهنگی را تلاش برای درک، آگاهی، مشارکت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی، نهادها و دولت های سایر کشورها تعریف کرده اند. دلانی دیپلماسی فرهنگی …

منافع روسیه در خلیج فارس
January 11, 2023 – 7:32 am | Comments Off on منافع روسیه در خلیج فارس

دکتر محمد مهدی مظاهری
 استاد دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

بعد از حمله روسیه به اوکراین در آغازین ماههای سال 2022، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی گمان می کردند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به …

نقش کارگران و دیاسپورهای هندی در اقتصاد خاورمیانه 
January 7, 2023 – 12:02 pm | Comments Off on نقش کارگران و دیاسپورهای هندی در اقتصاد خاورمیانه 

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و  مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
دیاسپوراهای هندی یکی از بازیگران فراملی غیردولتی  هستند،که تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد خاورمیانه  و همچنین بر سیاست خارجی و تصـمیم گیـری دولت هند دارند.این بازیگران …

اکو سیستم اعتماد و مناطق آزاد
January 6, 2023 – 12:14 pm | Comments Off on اکو سیستم اعتماد و مناطق آزاد

دکتر سعید پورعلی
استادیار علوم سیاسی جهاد دانشگاهی و کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
    منطقه آزاد، محدوده معینی از یک کشور است که در آن برخی از مقررات عمومی کشور نظیر مقررات تجاری …