May 29, 2023 – 2:56 pm | Comments Off on ابتکار خلیج بنگال و چالش های پیش رو

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

ابتکار خلیج بنگال برای همکاری های فنی و اقتصادی چندبخشی«BIMSTEC» در 6 ژوئن 1997 از طریق بیانیه بانکوک با دبیرخانه ای در داکا تشکیل شد. البته …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آرشیو دسته

مطالب در حماس

تاثیر رقابت با ایران بر رویکرد عربستان سعودی نسبت به طرح معاملعه قرن
February 21, 2020 – 12:02 am | Comments Off on تاثیر رقابت با ایران بر رویکرد عربستان سعودی نسبت به طرح معاملعه قرن

 روح الله سوری
پژوهشگر مسائل بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
 
مناقشه فلسطین اسرائیل را باید قدیمی‌ترین و مهمترین مناقشه منطقه خاورمیانه در نظرگرفت. این مناقشه فراتر از یک موضوع اسرائیلی – فلسطینی، مساله‌ای عربی- …

سیاست خارجی اردن؛ چالش ها و فرصت ها
January 19, 2019 – 6:20 am | Comments Off on سیاست خارجی اردن؛ چالش ها و فرصت ها

مجتبی روستایی
پژوهشگر مسائل بین الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

شاید بتوان مهمترین عنصر و ویژگی سیاست خارجی اردن که بویژه پس از قرارداد صلح با اسراییل در سال 1994 نمود بیشتری یافت، همراهی آشکار …

آیا پایانی بر گروه های تندرو و ظاهرگرای اسلامی هست؟ – بخش دوم
December 16, 2018 – 6:00 pm | Comments Off on آیا پایانی بر گروه های تندرو و ظاهرگرای اسلامی هست؟ – بخش دوم

دکتر حسین ابراهیم نیا
 مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
 
گروه های تندرو و ظاهرگرای اسلامی زمینه‌ساز پیچیدگی و درهم‌تنیدگی امنیتی در آینده
در جهان امروز چالش‌های ایجاد شده توسط گروه‌های تندرو و ظاهرگرای اسلامی در سطح …

نوع کنشگری سیاست خارجی دولت فلسطین –  گفتگو با عباس پرورده- بخش دوم
December 8, 2018 – 6:00 pm | Comments Off on نوع کنشگری سیاست خارجی دولت فلسطین –  گفتگو با عباس پرورده- بخش دوم

کارشناس مسائل خاورمیانه
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
سیاست خارجی دولت خودگردان فلسطین هر چند همواره در پیوند با مساله فلسطین بوده است؛ اما شناخت دقیقی از آن وجود نداشته است. گفتگوی زیر برای بررسی …

نوع کنشگری سیاست خارجی دولت فلسطین- گفتگو با عباس پرورده -بخش نخست
November 29, 2018 – 6:39 am | Comments Off on نوع کنشگری سیاست خارجی دولت فلسطین- گفتگو با عباس پرورده -بخش نخست

 کارشناس مسائل خاورمیانه
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
سیاست خارجی دولت خودگردان فلسطین هر چند همواره در پیوند با مساله فلسطین بوده است اما شناخت دقیقی از آن وجود نداشته است. گفتگوی زیر برای بررسی …

شاخص های کلیدی سند سیاسی جدید حماس و نسبت آینده حماس با محور مقاومت
May 20, 2017 – 6:46 am | Comments Off on شاخص های کلیدی سند سیاسی جدید حماس و نسبت آینده حماس با محور مقاومت
شاخص های کلیدی سند سیاسی جدید حماس و نسبت آینده حماس با محور مقاومت

دکتر حسین آجرلو
کارشناس مسائل عربی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 
 
اصول مورد توجه و شاخص های مهم و کلیدی سند سیاسی جدید حماس
اخیرا جنبش حماس بعد از سال 1988 سندی را منتشر کرده است و …

نگاه حماس به بازیگران و بحران های منطقه خاورمیانه
July 23, 2016 – 1:59 pm | Comments Off on نگاه حماس به بازیگران و بحران های منطقه خاورمیانه
نگاه حماس به بازیگران و بحران های منطقه خاورمیانه

 دکتر امیر هوشنگ میرکوشش
کارشناس خاورمیانه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
 
منطقه خاورمیانه در حال تغییر و تحول است و این تغییر و تحول مسلما بر تمام بازیگران در منطقه تاثیرات خود را خواهد گذاشت. به عنوان …

حماس و سودای موازنه سازی در روابط با تهران و ریاض
September 9, 2015 – 1:51 am | Comments Off on حماس و سودای موازنه سازی در روابط با تهران و ریاض
حماس و سودای موازنه سازی در روابط با تهران و ریاض

کامران کرمی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
جنبش سیاسی حماس از زمان تاسیس تاکنون سه نقطه عطف را در روابط پیرامونی خود با محیط پرآشوب خاورمیانه گذرانده است. بازی در جبهه مقاومت، بهار عربی …

نگاه حماس به قطب های منطقه ای و بین المللی -گفتگو با قاسم محب علی
February 21, 2015 – 3:02 am | Comments Off on نگاه حماس به قطب های منطقه ای و بین المللی -گفتگو با قاسم محب علی
نگاه حماس به قطب های منطقه ای و بین المللی  -گفتگو با قاسم محب علی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
با بروز دگرگونیهای چند سال گذشته در سوریه رویکرد حماس در قبال سوریه و ایران اندک اندک متحول شده است. در این راستا برای بررسی بیشتر رویکرد حماس در …

سیاست یک بام و دو هوای دولت مصر در بحران غزه
August 2, 2014 – 9:15 am | Comments Off on سیاست یک بام و دو هوای دولت مصر در بحران غزه
سیاست یک بام و دو هوای دولت مصر در بحران غزه

دکتر محمد مهدی مظاهری
عضو هیئات علمی دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
 
حماس و مرسی:
مرسی، پیش از انتخاب شدن در ژوئن 2012 به عنوان رئیس جمهوری، مهمترین رابط حماس با دفتر راهبردی اخوان المسلمین …

  علل حمله زمینی اسرائیل به غزه و احتمال آتش بس – گفتگو با سلمان رضوی
July 22, 2014 – 3:32 am | Comments Off on   علل حمله زمینی اسرائیل به غزه و احتمال آتش بس – گفتگو با سلمان رضوی
   علل حمله زمینی اسرائیل به غزه و احتمال آتش بس  – گفتگو با سلمان رضوی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
حملات اسرائیل به غزه به نقطه عطفی رسیده و آتش بس مد نظر بلوک حامیان غربی و عربی آنها برای اتمام جنگ خودافروخته شده است. در این راستا برای …

پیامدهای حمله اسرائیل به غزه
July 14, 2014 – 1:12 am | Comments Off on پیامدهای حمله اسرائیل به غزه
پیامدهای حمله اسرائیل به غزه

مصیب نعیمی
کارشناس جهان عرب
مرکز بین المللی  مطالعات صلح – IPSC
 
علت رویکرد اسرائیل در ترک آتش بس
تندرو های  اسرائیلی شامل نتانیاهو  و  قبل از آن رابین و شامیر بودند، اما همه آنها در یک نگاه …

بسترها و پیامدهای توافق فتح و حماس 
May 1, 2014 – 12:02 am | Comments Off on بسترها و پیامدهای توافق فتح و حماس 
بسترها و پیامدهای توافق فتح و حماس 

دکتر حسن هانی زاده
آشتی ملی فلسطینی ها
 
بسترها و شرایط حصول توافق
 حماس در سال 2006 پس از شرکت در انتخابات پارلمانی و پیروزی مطلق در این انتخابات ، بر اساس داده ی انتخابات پارلمانی ،دولت خود …

وضعیت نوین منطقه ای حماس و نیاز بیشتر به همکاری با ایران – گفتگو با محمد علی سبحانی
October 14, 2013 – 6:00 am | Comments Off on وضعیت نوین منطقه ای حماس و نیاز بیشتر به همکاری با ایران – گفتگو با محمد علی سبحانی
وضعیت نوین منطقه ای حماس و نیاز بیشتر به همکاری با ایران  – گفتگو با محمد علی سبحانی

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
با بروز دگرگونیهای چند ماه اخیر در مصر و سرنگونی دولت مرسی جنبش حماس در شرایط ویژه ای قرار گرفته است. این امر در حالی است که با توجه به دگرگونیهای …