December 5, 2022 – 4:26 am | Comments Off on سازمان کشورهای ترک ژئوپلیتیک جدیدی در فضای اوراسیا

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

ترکیه با استفاده از سازمان ترک  در سال های اخیر به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای در آسیای مرکزی ظاهر شده است. هدف اصلی سیاست …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آرشیو دسته

مطالب در گزیده ها

نوع روابط داخلی و خارجی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه – گفتگو با دکتر عباس قره آغاجی
October 15, 2015 – 3:07 pm | Comments Off on نوع روابط داخلی و خارجی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه – گفتگو با دکتر عباس قره آغاجی
نوع روابط داخلی و خارجی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه – گفتگو با دکتر عباس قره آغاجی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
حزب جمهوری خواه خلق در ترکیه عمری به درازای تاریخ جمهوری ترکیه دارد. در همین راستا با توجه به افزایش نقش این حزب برای بررسی بیشتر نقش کنونی آن …

ایران هراسی در بحرین و نگاه منامه به ایران -گفتگو با دکتر راشد الراشد تحلیل گر و عضوشورای مرکزی حزب عمل اسلامی بحرین
October 15, 2015 – 3:05 pm | Comments Off on ایران هراسی در بحرین و نگاه منامه به ایران -گفتگو با دکتر راشد الراشد تحلیل گر و عضوشورای مرکزی حزب عمل اسلامی بحرین
ایران هراسی در بحرین و نگاه منامه به ایران -گفتگو با دکتر راشد الراشد تحلیل گر و عضوشورای مرکزی حزب عمل اسلامی بحرین

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بحرین کشوری است که روزگاری جزئی از پیکره ی ایران بود. هر چند که بر اساس پیمان های 1882 و 1892 این کشور عملا در زیر سیطره ی انگلستان …

اهداف و رویکرد مصری در بحران های منطقه ای -گفتگو با دکتر رشید رکابیان
October 15, 2015 – 2:59 pm | Comments Off on اهداف و رویکرد مصری در بحران های منطقه ای -گفتگو با دکتر رشید رکابیان
اهداف و رویکرد مصری در بحران های منطقه ای -گفتگو با دکتر رشید رکابیان

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

مصر همواره در طول دهه های گذشته مخصوصا از سال 1952 و کودتای افسران آزاد خود را به عنوان پیش قراول و مغز متفکر جهان عرب تلقی …

انتخابی برای واشنگتن؛ آ.ک.پ یا پ.ک.ک
October 15, 2015 – 2:57 pm | Comments Off on انتخابی برای واشنگتن؛ آ.ک.پ یا پ.ک.ک
انتخابی برای واشنگتن؛ آ.ک.پ یا پ.ک.ک

حسن اشرفی
کارشناس مسایل ترکیه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
 
انتخابی برای واشنگتن آ.ک.پ یا پ.ک.ک
حملات هوایی روسیه علیه گروه‌های تروریستی به ویژه النصره در سوریه توازن قوا در مناطق مرزی ترکیه با سوریه …

نقش فرانسه و آلمان در بحران اوکراین
October 15, 2015 – 2:10 pm | Comments Off on نقش فرانسه و آلمان در بحران اوکراین
نقش فرانسه و آلمان در بحران اوکراین

روشنک زینی وند
کارشناس ارشد روابط بین الملل

نقش اتحادیه اروپا در بحران اوکراین
نقطه آغاز بحران اوکراین به تصمییم رئیس جمهور این کشور ویکتور یانوکوویچ در 21 نوامبر 2013 از سرباز زدن امضای قرارداد تجاری با اتحادیه …

وضعیت آب و دیپلماسی آب در افغانستان – گفتگو با دکتر علی واحدی
October 12, 2015 – 10:48 pm | Comments Off on وضعیت آب و دیپلماسی آب در افغانستان – گفتگو با دکتر علی واحدی
وضعیت آب و دیپلماسی آب در افغانستان – گفتگو با دکتر علی واحدی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
در دنیای امروز یکی از منابع مهمی که برای کشور های جهان مطرح است منابع آبی می باشد. آب در زندگی انسان مدرن امروزی به اندازه ای اهمیت یافته …

نوع رابطه داعش با حزب بعث در عراق – گفتگو با دکتر حسن هانی زاده
October 11, 2015 – 12:49 am | Comments Off on نوع رابطه داعش با حزب بعث در عراق – گفتگو با دکتر حسن هانی زاده
نوع رابطه داعش با حزب بعث در عراق – گفتگو با دکتر حسن هانی زاده

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
برای بررسی ابعاد همکاری حزب بعث با گروه های افراطی اسلامی باید به عقب بازگردیم. در سال 1991 حکومت صدام حسین تصمیم گرفت که روابط خود را با …

وضعیت حضور اعراب سنی در ساختار سیاسی عراق
October 7, 2015 – 9:46 am | Comments Off on وضعیت حضور اعراب سنی در ساختار سیاسی عراق
وضعیت حضور اعراب سنی در ساختار سیاسی عراق

دکتر سیروس برنا
کارشناس مسائل عراق
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

تحولات حضور سنی ها در ساختار سیاسی ساختار سیاسی عراق
برای طرح حضور سنی ها در ساختار سیاسی ساختار سیاسی عراق نیاز به بیان چند …

نگاه منامه به بحران های منطقه ای و بازیگران خارجی – گفتگو با دکتر محمد مهدی مظاهری
October 5, 2015 – 9:23 am | Comments Off on نگاه منامه به بحران های منطقه ای و بازیگران خارجی – گفتگو با دکتر محمد مهدی مظاهری
نگاه منامه به بحران های منطقه ای و بازیگران خارجی – گفتگو با دکتر محمد مهدی مظاهری

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
سیاست خارجی بحرین به عنوان کشوری کوچک در همسایگی و ارتباط با چند بازیگر عمده منطقه ای چون عربستان و ایران، تعریف میشود.در همین راستا برای بررسی بیشتر رویکرد …

فرصت ها و چالش های کنونی در روابط مصر و ایران – گفتگو با مجتبی امانی
October 5, 2015 – 9:10 am | Comments Off on فرصت ها و چالش های کنونی در روابط مصر و ایران – گفتگو با مجتبی امانی
فرصت ها و چالش های کنونی در روابط مصر و ایران – گفتگو با مجتبی امانی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
روابط مصر و ایران از گذشته دارای فراز و نشیب بوده است. از زمانی که مبارک از قدرت کنار رفت و مرسی جایگزین وی شد. این روابط با …

انگیزه های هند در روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس – گفتگو با پیر محمد ملازهی
October 3, 2015 – 1:51 am | Comments Off on انگیزه های هند در روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس – گفتگو با پیر محمد ملازهی
انگیزه های هند در روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس – گفتگو با پیر محمد ملازهی

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
روابط سیاسی هند با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ببشتر به سال‌های دهه ۱۹7۰ که این کشورها استقلال خود به دست آوردند برمی‌گردد. در این میان، طی یک دهه …

اهداف دیپلماسی انرژی جمهوری آذربایجان – گفتگو با محسن پاک آیین سفیر ج.ا. ایران در باکو
September 26, 2015 – 1:14 am | Comments Off on اهداف دیپلماسی انرژی جمهوری آذربایجان – گفتگو با محسن پاک آیین سفیر ج.ا. ایران در باکو
اهداف دیپلماسی انرژی جمهوری آذربایجان – گفتگو با محسن پاک آیین سفیر ج.ا. ایران در باکو

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
دیپلماسی انرژی، جدا از افزایش توانایی در عرصه منطقه ای و بین المللی زمینه لازم برای کاهش محدودیتهای بین المللی علیه هر کشوری را فراهم میسازد و به افزایش قدرت ملی …

چالش های سیاسی در روابط افغانستان و پاکستان
September 21, 2015 – 11:16 pm | Comments Off on چالش های سیاسی در روابط افغانستان و پاکستان
چالش های سیاسی در روابط افغانستان و پاکستان

فرزاد رمضانی بونش
پژوهشگر و کارشناس منطقه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد:
روابط افغانستان و پاکستان، اخیرا به دلیل وقوع حمله‌های خونین در کابل به تیرهگی گرایید و موجی از مخالفت با پاکستان در افغانستان …

احتمال حضور نظامی و سیاسی گسترده کرملین در سوریه -گفتگو با محمد رضا فرقانی سفیر پیشین ایران
September 20, 2015 – 10:13 pm | Comments Off on احتمال حضور نظامی و سیاسی گسترده کرملین در سوریه -گفتگو با محمد رضا فرقانی سفیر پیشین ایران
احتمال حضور نظامی و سیاسی گسترده کرملین در سوریه -گفتگو با محمد رضا فرقانی سفیر پیشین ایران

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

افزایش فعالیت‌ روس‌ها در سواحل سوریه و کمک های نظامی و سیاسی این کشور با هشدار پیمان آتلانتیک شمالی و نیز ایالات متحده روب‌رو شده است. در این بین …